Podziel się:

W następstwie komunikatu Komisji w sprawie budowy Europejskiej Unii Zdrowia, Komisja ponownie podejmuje bardzo ważny krok, przyjmując strategię farmaceutyczną dla Europy. Grupa S&D od dawna wzywa do podjęcia wzmożonych działań w celu zapewnienia dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków i cieszymy się, że Komisja proponuje konkretne działania zmierzające do osiągnięcia tych celów.

Jeszcze przed kryzysem, związanym z pandemią Covid-19 występowały braki i nierówności w dostępie do leków. Strategia zawiera istotne punkty, które Grupa S&D podkreśliła w swoim stanowisku: Europejska Unia Zdrowia. Zwiększenie kompetencji UE w kwestii zdrowia - walka z COVID-19 i spojrzenie w przyszłość.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za ochronę zdrowia, Heléne Fritzon, powiedziała:

 

- Wszystkie podejmowane w przyszłości kroki muszą skupiać się na pacjentach. Jest to doskonała okazja dla UE i państw członkowskich, aby wzmocnić opiekę zdrowotną dla pacjentów i zapewnić, aby leki były przystępne cenowo i dostępne dla wszystkich. Jednocześnie jest to również ważna okazja do zwiększenia konkurencyjności i większych zachęt dla przemysłu farmaceutycznego.

- Niezwykle istotne jest również skorzystanie z tej okazji, aby zapewnić, by Europa nigdy więcej nie doświadczyła niedoborów leków i sprzętu medycznego w przypadku nowych zagrożeń pandemicznych. Oczekujemy teraz, że niniejsza strategia zostanie przekształcona w rzeczywiste i spójne wnioski legislacyjne; możecie być pewni, że Grupa S&D będzie kontynuować nasze nieustające wysiłki na rzecz wzmocnienia zdrowia naszych obywateli.

 

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Ochrony Środowiska, Jytte Guteland, powiedziała:

 

- To ważne wydarzenie dla obywateli Europy. Zdaniem Grupy S&D konieczne jest zapewnienie dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków w całej Europie. Domagamy się większej przejrzystości w zakresie ustalania cen i refundacji, aby zapewnić rządom lepsze możliwości negocjowania cen w celu zapewnienia przystępności cenowej i dostępności leków. W końcowym rachunku chodzi o zapewnienie wszystkim dobrego zdrowia oraz o wspólną budowę bardziej odpornej Europy.

- Zmiana istniejących przepisów i dalsze działania powinny zapewnić lepsze ramy dla zapewnienia pacjentom - bez względu na ich obywatelstwo czy kod pocztowy - dostępu do jak najlepszej dostępnej opieki zdrowotnej. Musimy przyjrzeć się wszystkim aspektom cyklu życia leków; cieszymy się, że całościowe podejście, które obecnie proponuje Komisja, będzie korzystne również dla strategicznej autonomii Europy.

 

Uwaga dla wydawcy:

Dołącz do nas 1 grudnia 2020 roku o godz. 15:00 na naszym wydarzeniu online: Silna i inkluzywna Europejska Unia Zdrowia.

 

Powiązane dokumenty

S&D Position Paper - A European Health Union. Increasing EU competence in health - coping with COVID19 and looking to the future

Zaangażowani europosłowie

FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Szwecja
GUTELAND Jytte

GUTELAND Jytte

Koordynator
Szwecja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać

Komunikat prasowy

Dobra wiadomość na zakończenie trudnego roku - mówi Iratxe García o konkluzjach Rady Europejskiej