Podziel się:

Europa powinna nadal odgrywać wiodącą rolę w demonstrowaniu solidarności i gwarantowaniu wszystkim szczepień przeciwko Covid-19. Od samego początku jasno określiliśmy nasze stanowisko, że szczepionka jest dobrem publicznym i powinna być dostępna dla wszystkich*.

Na sesji plenarnej w przyszłym tygodniu nasza Grupa zażąda debaty wraz z rezolucją w sprawie globalnej strategii szczepień UE. Teraz, kiedy administracja Biden-Harris w USA również zaproponowała zawieszenie ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do szczepionek, uważamy, że Komisja Europejska powinna przyjąć czasowe zawieszenie porozumienia TRIPS za punkt wyjścia do zwiększenia globalnego dostępu do niedrogich szczepionek i terapii walczących z Covid-19. Komisja powinna zobowiązać się do przezwyciężenia barier i ograniczeń związanych z patentami i prawami własności intelektualnej, aby zapewnić powszechną produkcję szczepionek i ich terminową dystrybucję wśród ludzi na całym świecie.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za handel, eurodeputowany Marek Belka, powiedział:

- To dobra wiadomość, że administracja Bidena popiera obecnie proponowane czasowe zwolnienie z TRIPS w ramach WTO. Europa powinna brać z tego przykład. Pandemia była poważnym ciosem dla źródeł utrzymania ludzi i światowej gospodarki, a najpoważniejsze konsekwencje dotknęły kraje rozwijające się.

- Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc potrzebującym i zagwarantować, by wszyscy byli bezpieczni. Tylko wtedy wszyscy możemy pokonać tę pandemię.

Koordynatorka Grupy S&D w Komisji Handlu Międzynarodowego, eurodeputowana Kathleen Van Brempt, powiedziała:

- Wielokrotnie powtarzano, że nie będziemy bezpieczni dopóty, dopóki wszyscy nie będą mieli dostępu do szczepionki. W ostatnich miesiącach nie udało nam się spełnić tej obietnicy. Nasza kampania szczepień toczy się na pełnych obrotach, ale stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do dużej części świata, w której nie podano jeszcze nawet pierwszego szczepienia.

- Fakt, że Stany Zjednoczone pod administracją Bidena zdecydowały się teraz wesprzeć tymczasowe zniesienie międzynarodowych zobowiązań dotyczących patentów na Covid-19, stanowi prawdziwy przełom. I nie chodzi tylko o patenty.

- Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć globalną zdolność produkcyjną szczepionek na Covid-19, diagnostyki, leczenia i sprzętu medycznego. Niezbędny jest również transfer danych, badań i wiedzy na temat produkcji szczepionek. Jak słusznie zauważył wczoraj prezydent Biden, wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków. Nie mamy czasu do stracenia.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rozwoju, eurodeputowany Udo Bullmann, powiedział:

- Otwarcie praw patentowych na szczepionki Covid-19 może zmienić zasady gry dla globalnego Południa. Wiele spośród najbardziej dotkniętych regionów, w tym RPA, Indie i Brazylia, nadal pilnie potrzebuje większej liczby dawek szczepionek, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się i możliwość mutacji wirusa.

- Chociaż zakłady produkcyjne w naszych krajach partnerskich mogły już od wielu miesięcy wytwarzać szczepionki, nie jest za późno, aby jak najszybciej zwiększyć globalną produkcję, żeby ratować ludzkie życie i raz na zawsze zakończyć tę pandemię.

- UE musi teraz zintensyfikować swoje działania, przestać blokować ten proces i podjąć pracę nad szybkim i skutecznym rozwiązaniem. Nie możemy pozwolić sobie na dalsze opóźnienia.

Uwaga dla wydawców

Ochrona patentowa produktów farmaceutycznych jest wymagana na mocy Porozumienia TRIPS w ramach Światowej Organizacji Handlu (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej).

* Szczegółowe informacje na temat naszego stanowiska w sprawie globalnej dystrybucji szczepionek można znaleźć w naszym stanowisku: Sprawiedliwa i zrównoważona globalna strategia w sprawie szczepień, oraz w komunikacie prasowym: Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii | Socialists & Democrats (socialistsanddemocrats.eu)

Zaangażowani europosłowie

BELKA Marek
BELKA Marek
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polska
BULLMANN Udo
BULLMANN Udo
Koordynator
Niemcy
VAN BREMPT Kathleen
VAN BREMPT Kathleen
Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy
Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dzięki Globalnemu Wymiarowi Europy/ISWMR otwieramy nowy etap współpracy międzynarodowej UE
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia
Komunikat prasowy
Wizyta Bidena w Europie to doskonała okazja do ożywienia postępowej, transatlantyckiej agendy i multilateralizmu