Podziel się:

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel okazali dzisiaj solidarność w postaci wspólnego komunikatu w sprawie globalnej reakcji UE na pandemię COVID-19, który określa środki mające stawić czoła bezpośredniemu kryzysowi zdrowotnemu i wynikającym z niego potrzebom humanitarnym.

 

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Rozwoju, Udo Bullmann powiedział:

- Przyjmujemy z zadowoleniem wspólny komunikat w sprawie globalnej reakcji UE na pandemię COVID -19, przedstawiony przez Komisję Europejską, który z pewnością zmierza w dobrym kierunku.

- W czasach, gdy wszystkie główne podmioty globalne decydują się anulować lub odsunąć w czasie swój wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, Grupa S&D zdecydowanie popiera decyzję Komisji i państw członkowskich o przyznaniu około 20 miliardów euro zarówno na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, jak i na złagodzenie jego poważnych skutków społeczno-ekonomicznych.

- Priorytetem musi być teraz zajęcie się potrzebami nadzwyczajnymi i krótkoterminowymi potrzebami humanitarnymi, ale nie możemy zapominać o naszych wspólnych, długoterminowych celach gospodarczych i społecznych, zwracając przy tym szczególną uwagę na grupy najbardziej narażone, takie jak uchodźcy, migranci, a także osoby wewnętrznie przesiedlone oraz kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne, które znajdowały się już wcześniej w niepewnej sytuacji.

- W związku z tym oczekujemy, że Komisja Europejska skoncentruje się również na potrzebie wspierania systemów edukacji, które mogą ulec załamaniu w wielu krajach. Edukacja publiczna dostępna dla wszystkich jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ponadto niezwykle ważne jest, aby nikogo nie pozostawiać z boku dzięki środkom ochrony socjalnej, takim jak wsparcie dochodów lub łatwiejszy dostęp do kredytów, aby zapobiec załamaniu społecznemu i gospodarczemu.

 

Rzecznik Grupy S&D w Komisji Spraw Zagranicznych, Tonino Picula powiedział:

- UE jest globalnym podmiotem i musimy działać w duchu szczerego multilateralizmu i ścisłej współpracy z kluczowymi globalnymi instytucjami, takimi jak ONZ i G20, aby pomóc naszym międzynarodowym partnerom, w tym przede wszystkim naszym afrykańskim przyjaciołom, stawić czoła tej straszliwej, globalnej pandemii. Kryzys związany z pandemią COVID-19 dramatycznie uderzył w europejskie społeczeństwa i gospodarki, powodując tysiące ofiar śmiertelnych i zagrażając przyszłemu wzrostowi gospodarczemu. Rozprzestrzenianie się koronawirusa w najbiedniejszych obszarach i krajach grozi ogromnym obciążeniem i tak już niepewnego życia i gospodarek najbardziej narażonych osób. Nie możemy pozostać na to obojętni, dlatego też, pomimo trudnych czasów, doceniamy wysiłki podjęte dziś przez Komisję Europejską.

- Nacisk na wspieranie systemów opieki zdrowotnej na Bałkanach Zachodnich, w południowym i wschodnim sąsiedztwie, w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej, ma szczególne znaczenie zarówno dla interesów UE, jak i dla jej globalnego kręgosłupa moralnego. Wzywamy również wszystkie podmioty międzynarodowe do przeglądu i ponownej oceny wszystkich przeszkód dla skutecznej walki z pandemią COVID-19, w tym eksterytorialnych sankcji, które osłabiają zdolność systemów opieki zdrowotnej poszczególnych państw do walki z pandemią.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D nadal zdecydowanie popiera rozszerzenie UE, ale nie może być żadnych kompromisów w kwestii praworządności i demokracji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Sprawiedliwa, równa i zrównoważona; taka jest nowa strategia UE-Afryka, której chcemy i o którą będziemy walczyć

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem sankcje wobec wojskowych przywódców zamachu stanu w Mjanmie oraz domaga się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych