Podziel się:

Komisja Rolnictwa w Parlamencie Europejskim podjęła fundamentalną decyzję w samym środku pandemii Covid-19. Przyjęła ona rozporządzenie przejściowe, które przedłuży przepisy dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej o kolejne dwa lata i pozwoli uniknąć cięć płatności bezpośrednich o 4% i funduszy na rozwój obszarów wiejskich o 15%. Na podstawie tej kluczowej decyzji Parlament UE rozpocznie teraz negocjacje międzyinstytucjonalne (rozmowy trójstronne) w sprawie przepisów, które powinny zostać wprowadzone dla rolników od stycznia przyszłego roku.

Clara Aguilera García, sprawozdawczyni pomocnicza Grupy S&D ds. przepisów przejściowych dotyczących WPR, powiedziała:

- W czasie, gdy sektor ten doświadcza ogromnych zakłóceń z powodu wpływu pandemii COVID-19, tym, czego naszym rolnikom najbardziej potrzeba, jest poczucie pewności. Zachowam czujność w czasie szybkich negocjacji i przyjęcia tego rozporządzenia, co ma nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni.

- Najważniejszą częścią tych przepisów jest gwarancja wypłaty pomocy dla europejskich rolników, producentów zwierząt gospodarskich i innych beneficjentów WPR po zakończeniu wieloletnich ram budżetowych pod koniec tego roku i wejściu w życie reformy WPR, co prawdopodobnie nie nastąpi przed rokiem 2023.

- Wreszcie, co nie mniej ważne, odrzuciliśmy niedopuszczalne cięcia przydziałów i środków na WPR oraz na wsparcie dla regionów najbardziej oddalonych (POSEI) w okresie przejściowym i w ramach przyszłej, zreformowanej WPR.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Rolnictwa, Paolo De Castro powiedział:

- W tych niezwykłych i dramatycznych czasach cały sektor rolnictwa zademonstrował, że odgrywa kluczową rolę. W tym ważnym głosowaniu naszym obowiązkiem było zagwarantowanie pewności prawnej i silniejszych narzędzi w celu walki z zagrożeniami dla rolników i kryzysami na rynku rolnym.

- Jest to świetny rezultat dla Grupy S&D, ale ogólnie rzecz biorąc, jest to świetna wiadomość dla naszych europejskich rolników i pracowników sektora rolno-spożywczego, którzy codziennie, pomimo zagrożenia koronawirusem, narażają swoje zdrowie, aby zapewnić wszystkim unijnym konsumentom zdrową i wysokiej jakości żywność.

 

 

Zaangażowani europosłowie

AGUILERA Clara
AGUILERA Clara
Koordynator
Hiszpania
DE CASTRO Paolo
DE CASTRO Paolo
Koordynator
Włochy

Kontakt dla prasy

Bernas Jan
BERNAS Jan
Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
„W pełni popieram wnioski wyciągnięte przez Komisję Europejską z pandemii Covid-19, ale analiza musi wykraczać poza jej wpływ na zdrowie” - mówi Iratxe García
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Dobrostan zwierząt jest naszym dobrostanem. Czas zakończyć epokę klatek!
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia