Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D wzywa UE do otwarcia pilnych korytarzy humanitarnych dla uchodźców uwięzionych w Grecji, z priorytetem dla małoletnich bez opieki, rodzin z dziećmi oraz najbardziej narażonych uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Nie można ich zostawić samych sobie. Rządy UE muszą działać szybko, aby przezwyciężyć rozczarowujący brak woli politycznej, który nie pozwolił im zebrać się razem i działać solidarnie przez ostatnich 5 lat.

Eurodeputowani S&D wzywają ministrów spraw wewnętrznych UE, którzy się dziś spotykają, aby opracowali ogólnounijną strategię skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi, traktując przy tym najbardziej narażonych migrantów jako punkt wyjścia i odblokowując zrównoważone reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego w perspektywie długoterminowej.

Juan Fernández López Aguilar, przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:

- Dzisiejszej sytuacji na granicach UE z Turcją można było uniknąć. Jednak państwa członkowskie w Radzie nie odpowiedziały na powtarzane w ostatnich latach apele Parlamentu o reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego. Dziś ministrowie UE mają kolejną okazję do reakcji; należy ustanowić mechanizm przyspieszenia i pilnego rozpatrywania wniosków o azyl oraz relokacji osób ubiegających się o azyl z greckich wysp w ramach łączenia rodzin i korytarzy humanitarnych.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- Wydarzenia, do jakich doszło w tym tygodniu na granicy UE z Turcją, są wynikiem kryzysu politycznego oraz braku możliwości znalezienia zrównoważonych rozwiązań przez państwa członkowskie UE lub też woli zbudowania skutecznego, wspólnego, europejskiego systemu azylowego. Bez krótkofalowej strategii opieki nad dziećmi, rodzinami i najbardziej narażonymi ludźmi po raz kolejny nie uda nam się wykazać, że możemy działać w sposób odpowiedzialny i humanitarny. Pilna strategia jest jedynie punktem wyjścia; Rada musi również pracować nad długoterminowymi, zrównoważonymi reformami wspólnej polityki migracyjnej, aby zapewnić, że to, czego dziś jesteśmy świadkami na granicach Europy, nie stanie się w przyszłości powtarzającym się wyzwaniem.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D o negocjacjach między UE a Wielką Brytanią: Brak postępów jest niezwykle niepokojący

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Bez kontroli parlamentarnej i wolności słowa Węgry nie są już funkcjonującą demokracją

Komunikat prasowy

Eurodeputowani S&D głosują za odmową przyznania Wielkiej Brytanii dostępu do wymiany danych daktyloskopijnych