Opublikowane:
Podziel się:

Po długich rozmowach zespół negocjacyjny Parlamentu Europejskiego zawarł wczoraj wieczorem porozumienie z Radą Europejską w celu ustanowienia nowego programu badawczego, Horizon Europe, na lata 2021–2027. Parlament mocno dążył do opracowania solidnej umowy oraz upewnił się, że objęła ona najważniejsze strategie polityczne, takie jak uwzględnianie kwestii klimatu na obszarach partnerstw i misji, rola małych i średnich przedsiębiorstw w nowej Europejskiej Radzie ds. Innowacji oraz rozszerzenie części programu.  

Europoseł z Grupy S&D, Dan Nica, sprawozdawca ds. rozporządzenia ustanawiającego program ramowy oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania oraz rzecznik Grupy S&D ds. przemysłu, energii i badań, powiedział:  

-       Udało nam się wynegocjować to ważne porozumienie w sprawie zaktualizowanych przepisów i doprowadzić do jego zawarcia w niecałe trzy miesiące, aby poprzeć nowy program oraz pozwolić na jego punktualne wdrożenie. Dzięki nauce, innowacji i nowatorskim badaniom Europa może stać się bardziej konkurencyjna, poradzić sobie z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoi nasz świat, oraz stać na czele dziedziny wiedzy i innowacji.  

-       Rezultaty uzyskane już na tym etapie dowodzą naszego głębokiego zaangażowania na rzecz obywateli i środowisk naukowych. Muszę nadmienić również, że planujemy dążyć do uzyskania ambitnego budżetu w wysokości 120 mld euro oraz negocjować w sprawie udziału państw trzecich w programie.  

Soledad Cabezón, negocjatorka Grupy S&D ds. decyzji w sprawie programu Horizon Europe, powiedziała:  

- Niniejsze umowa wzmacnia małe i średnie przedsiębiorstwa. Do 99,9% przedsiębiorstw w UE niezwiązanych z sektorem finansów to małe i średnie przedsiębiorstwa – musieliśmy zawrzeć je w tym programie stworzonym w celu promowania innowacji. Są one i pozostaną głównym silnikiem napędzającym gospodarkę UE. Nowo utworzona Europejska Rada ds. Innowacji przeznaczy 70% swojego budżetu na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Zachowana została też ustanowiona uprzednio w Horizon 2020 proporcja narzędzia dla MŚP w celu propagowania innowacji stopniowych.     

-       Wstępne porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone przez Radę oraz przyjęte przez Parlament. Następnie trzeba będzie potwierdzić budżet dla Horizon Europe podczas ogólnych negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych UE. Są jeszcze inne nieustalone sprawy, takie jak uczestnictwo państw trzecich – w tym Wielkiej Brytanii po brexicie – Grupa S&D postara się o ambitne wyniki również w tym zakresie. 

Zaangażowani europosłowie

NICA Dan

Head of delegation
Koordynator
Rumunia

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Trzeba podjąć natychmiastowe działania, aby przygotować się na przyszłe pandemie - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Cyfrowa Europa i AI: Komisja Europejska potrzebuje społecznej aktualizacji Cyfrowej Europy - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Europa potrzebuje nowych, lepszych przepisów w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej - mówi Grupa S&D