Podziel się:

W czasie dzisiejszego głosowania w Komisji Rozwoju Regionalnego Socjalistom i Demokratom udało się skierować przyszłość Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (JFT) na zieloną, społecznie sprawiedliwą ścieżkę. W związku z tym w ostatecznej wersji uzgodnionej w komisji uwzględniono szereg podstawowych socjalistycznych kwestii, takich jak: wzmocnienie wymiaru społecznego, infrastruktura społeczna, walka z ubóstwem energetycznym, wyraźne dostosowanie Funduszu do celu w postaci neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz do celów średniookresowych do roku 2030, a także godziwe inwestycje w firmy, pod warunkiem że prowadzą one do tworzenia nowych miejsc pracy oraz mechanizm zielonej nagrody.

Pedro Marques, negocjator Grupy S&D ds. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, powiedział:

- Udało nam się wprowadzić mechanizm zielonej nagrody na poziomie 18% jako zupełnie nowe narzędzie. Dzięki temu po raz pierwszy w UE pieniądze będą przydzielane nie tylko zgodnie z obietnicami złożonymi przez państwa członkowskie, ale także zgodnie z ich konkretnymi osiągnięciami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to kluczowy element, zapewniający sukces JTF i samej transformacji.

- Zmierzamy w kierunku osiągnięcia naszego ideału: Zielonego Ładu z czerwonym sercem. Zakres JTF koncentruje się w znacznym stopniu na infrastrukturze społecznej, usługach socjalnych użyteczności publicznej, walce z ubóstwem energetycznym oraz koncentracji na mieszkalnictwie socjalnym. 

Constanze Krehl, rzeczniczka Grupy S&D ds. polityki regionalnej, powiedziała:

- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest powiązany nie tylko z celem w postaci osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050, ale dzięki Grupie S&D również z celem pośrednim na rok 2030, aby zapewnić, że od samego początku będziemy na właściwej drodze, prowadzącej do postępu.

- Niniejszy fundusz jest pierwszym, kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Jego celem nie jest finansowanie transformacji klimatycznej lub energetycznej jako takiej, ale wsparcie finansowe społeczno-ekonomicznych konsekwencji tej transformacji. 

Rovana Plumb, wiceprzewodnicząca Grupy S&D odpowiedzialna za politykę regionalną, powiedziała:

- Trudne czasy wymagają zastosowania bezprecedensowych środków. Przyjmujemy z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący zwiększenia poziomu wsparcia finansowego dla Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ stanowi on potwierdzenie jego znaczenia jako narzędzia przekształcenia UE w bardziej ekologiczny i bardziej społeczny sposób.

- Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oznacza, że nikt nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Zielony Ład reprezentuje transformację społeczną i musi ona być osiągnięta w uczciwy i sprawiedliwy sposób.

Zaangażowani europosłowie

PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Rumunia
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy
MARQUES Pedro

MARQUES Pedro

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych