Podziel się:

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego zakończyli wczoraj wieczorem dyskusje z Radą na temat Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności (RRF), kluczowego narzędzia naprawy gospodarczych i społecznych szkód, będących skutkiem pandemii Covid-19.

Eurodeputowanej Grupy S&D, Eider Gardiazábal, jednej z czołowych negocjatorów Parlamentu Europejskiego, udało się zapewnić włączenie kluczowych postępowych postulatów do ostatecznego porozumienia.

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, negocjatorka Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, powiedział:

- Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności to szansa na rozwój zielonej gospodarki i cyfryzacji bez pozostawiania nikogo w tyle. Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności, na który przeznaczono 672,5 mln euro, jest najważniejszym programem inwestycyjnym w ramach Planu Odbudowy Next Generation EU. Mechanizm ten to podwójny sukces: w krótkiej perspektywie pomoże złagodzić społeczne skutki kryzysu związanego z pandemią Covid-19, a w dłuższej perspektywie pozwoli nam przejść w kierunku zielonej i cyfrowej transformacji. Musimy pamiętać, że jest to najważniejszy program inwestycyjny na najbliższe lata i musimy wykorzystać tę szansę.

- Osiągnięte porozumienie zawiera wniosek Parlamentu Europejskiego dotyczący podziału funduszu na sześć oddzielnych filarów, na które będą musiały zostać przydzielone fundusze, takie jak: sprawiedliwa transformacja klimatyczna, cyfryzacja, spójność społeczna, europejska strategia przemysłowa i wsparcie dla MŚP, modernizacja administracji publicznej i młodzież, a także fundusze na wsparcie gwarancji dla młodzieży i dzieci. Nie mogliśmy pozwolić sobie na wahanie w czasie tych negocjacji. Szczególnie cieszy nas fakt, że udało nam się uwzględnić kwestie płci oraz bardziej zrównoważoną społecznie wizję. Obecny kryzys ma i będzie miał poważne konsekwencje społeczne, a Unia Europejska powinna odpowiadać na potrzeby obywateli.

- Porozumienie zawiera klauzulę wsteczną, która pozwoli na zwrot wszelkich inwestycji dokonanych od dnia 1 lutego 2020 roku. Wraz z zatwierdzeniem wieloletnich ram finansowych, zasobami własnymi oraz mechanizmem łączącym budżet z przestrzeganiem praworządności, Unia Europejska zamyka cykl historycznych porozumień, które wyznaczą jej przyszłość w ciągu następnej dekady.

- Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności przynosi podwójną korzyść, ponieważ łagodzi społeczne skutki kryzysu związanego z pandemią Covid-19 w perspektywie krótkoterminowej i pozwala nam zrobić duży krok w kierunku zielonej i cyfrowej transformacji w perspektywie długoterminowej. Dzięki temu porozumieniu wreszcie spełniliśmy postulat wyrażany od dawna przez PE!

Uwaga dla wydawców:

Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności jest podstawą Planu Komisji Next Generation EU na rzecz Odbudowy po szkodach, będących wynikiem pandemii. Przypadająca nań łączna kwota wynosi 672,5 mld euro w postaci pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa członkowskie, przy jednoczesnym zapewnieniu docelowych wydatków na poziomie 37% na zieloną transformację (w tym na różnorodność biologiczną) i na poziomie 20% na transformację cyfrową.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi