Podziel się:

Po dzisiejszym przesłuchaniu z udziałem członków Komisji Spraw Zagranicznych Grupa S&D wyraziła swoje pełne zaufanie w kwestii zdolności Josepa Borrella do kierowania europejską polityką zagraniczną w niespokojnych czasach zmian. Jako były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były minister spraw zagranicznych Hiszpanii, Josep Borrell jest najlepiej przygotowany do roli najwyższego rangą dyplomaty w Europie.

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw zagranicznych, Kati Piri powiedziała:

- Po dzisiejszym przesłuchaniu nikt nie ma wątpliwości, że Josep Borrell jest najlepszym człowiekiem, jaki będzie kierował polityką zagraniczną Unii w nadchodzących latach, człowiekiem dysponującym wizją oraz dyplomatycznymi i politycznymi umiejętnościami, niezbędnymi do kształtowania polityki zagranicznej UE w tych niespokojnych czasach.

- Jego wieloletnia kariera zawodowa i niezrównane doświadczenie w polityce będą miały decydujący wpływ na wspieranie stabilności na Bliskim Wschodzie, pielęgnowanie prawdziwego partnerstwa z Afryką, reset naszych stosunków transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi, a także wzmocnienie współpracy z Ameryką Łacińską, umacnianie i reformowanie wielostronnych instytucji oraz promowanie roli UE jako globalnego podmiotu działającego na rzecz pokoju.

- Pan Borrell dowiódł, że jest zdecydowany skorzystać ze wszystkich instrumentów i narzędzi, jakimi dysponuje UE. Zobowiązał się do zapewnienia większej spójności pomiędzy polityką wewnętrzną i zewnętrzną, a także różnymi aspektami stosunków zewnętrznych UE, takimi jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, handel i rozwój oraz do włączenia dyplomacji klimatycznej i równości płci do wszystkich działań zewnętrznych UE.

- Wreszcie, jako Grupa S&D, całkowicie podzielamy ambicje pana Borrella, dotyczące tego, że ​​Europa powinna odgrywać centralną rolę w promowaniu i ochronie praw człowieka na świecie, ponieważ są one integralną częścią wszystkich naszych polityk, a w szczególności polityk w dziedzinie migracji, bezpieczeństwa i handlu.

Tonino Picula, koordynator Grupy S&D w Komisji Spraw Zagranicznych powiedział:

- Josep Borrell miał przekonujące wystąpienie, wykazując się kompetencjami, doświadczeniem i pasją, niezbędnymi do uczynienia UE silniejszym podmiotem geopolitycznym. Jego odpowiedzi, wyjaśnienia i zobowiązania świadczą o tym, że jest świadom wyzwań stojących przed opartym na prawie porządkiem międzynarodowym; dowodzą one również imponującej znajomości szczegółów i wizji UE jako obrońcy skutecznego multilateralizmu. Potwierdził on swoje zamiary w kwestii zaangażowania się w proces reform i integracji na Bałkanach Zachodnich, wspierania demokracji i integralności terytorialnej Ukrainy oraz sprostania wyzwaniom, jakie występują w naszym południowym sąsiedztwie.

- W świecie coraz bardziej zdominowanym przez geopolityczną konkurencję między USA i Chinami, UE powinna ponownie rozważyć podejście „silosowe”. Stanowisko obecnej administracji amerykańskiej podkreśla pilną potrzebę tego, aby UE lepiej dostosowała swoją politykę zagraniczną i gospodarczą w celu zapewnienia ciągłego bezpieczeństwa i dobrobytu swoich obywateli, w sposób zgodny z naszymi wartościami. Wszystkimi naszymi stosunkami zewnętrznymi powinien kierować pryncypialny pragmatyzm.

- Jesteśmy w pełni przekonani, że pan Borrell, który podkreślił wartość dodaną dyplomacji parlamentarnej i kluczowy wkład Parlamentu Europejskiego w kształtowanie europejskiej polityki zagranicznej, będzie w stanie zrealizować ambicje przedstawione podczas dzisiejszego przesłuchania. Z wielką niecierpliwością oczekujemy na połączenie wysiłków z nim samym i z zespołem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w celu promowania Europy jako kluczowej, globalnej siły na rzecz pokoju, sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia
PICULA Tonino

PICULA Tonino

Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia prawicowe próby podważenia unijnego konsensusu w sprawie Wenezueli

Komunikat prasowy

Turcja musi zastosować się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i natychmiast uwolnić Selahattina Demirtasa

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE musi nałożyć nowe, poważne sankcje, jeśli Rosja nie zwolni natychmiast Aleksieja Nawalnego