Opublikowane:
Podziel się:

Dzisiaj Ursula von der Leyen ogłosiła podział tek pomiędzy desygnowanych komisarzy, a także sposób organizacji przyszłej Komisji Europejskiej. Socjaldemokraci mają 10 spośród 27 komisarzy, dzięki czemu stanowią obecnie wiodącą siłę w Komisji, dysponując większą liczbą stanowisk niż jakakolwiek inna europejska rodzina polityczna.

 

Przewodnicząca Grupy S&D w Parlamencie Europejskim, Iratxe García, powiedziała:

 

- Unia Europejska potrzebuje głębokiej i pilnej reformy; dlatego też to bardzo dobra wiadomość, że socjaldemokraci będą mieli największe znaczenie w nowym kolegium komisarzy. Owocna okazała się również nasza presja, wywierana od pierwszego dnia, aby zapewnić równowagę płci pomiędzy komisarzami. Przestrzegając parytetu płci w zespole nominowanych komisarzy z S&D, daliśmy dobry przykład.

 

- Nasza grupa polityczna poparła Ursulę von der Leyen pod warunkiem, że zrealizuje ona nasz postępowy program. To był pierwszy krok; teraz drugim krokiem w celu zapewnienia zmian są silne postacie polityczne, które przejmą odpowiedzialność za kluczowe taki, takie jak klimat i zrównoważony rozwój, gospodarka, spójność, zatrudnienie, sprawy wewnętrzne i równość płci. Wszystkie te obszary polityki leżą u podstaw transformacji, jakiej potrzebuje Europa; nasz zespół komisarzy z S&D zapewni, że przyszła Komisja spełni swoje obietnice.

 

- Będziemy nadal nalegać na przełomową zmianę dla Europy na trzech frontach: wzmocnienia demokracji w UE; ustanowienia właściwej polityki migracyjnej i azylowej UE, a także odnowionego partnerstwa z krajami sąsiadującymi; oraz budowy Europy zrównoważonej pod względem środowiskowym, gospodarczym i społecznym do roku 2030. Wiodąca rola Fransa Timmermansa zapewni większą koordynację horyzontalną, spójność i efektywność na rzecz sprawiedliwego przejścia na zrównoważone społeczeństwo. W globalnym świecie międzynarodowy program UE jest niezbędny dla realizacji naszych wartości w ramach wzmocnionego multilateralizmu, a nowy wysoki przedstawiciel, Josep Borrell dysponuje doświadczeniem i ma wizję, jak tego dokonać.

 

- W najbliższych tygodniach, w czasie wysłuchań desygnowanych komisarzy w Parlamencie, dokonamy ich oceny w oparciu o ich zaangażowanie i kompetencje do wprowadzenia w życie takich reform. Zadbamy o to, aby wszyscy oni byli w stanie sprostać zadaniu w ramach przypadających im obszarów politycznych, zachowując jednocześnie Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ jako naszą wytyczną zarówno dla polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej UE.

 

Uwaga dla wydawców:

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów S&D do Komisji i przypadających im tek:

 

Joseph Borrell (Hiszpania): Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / wiceprzewodniczący Komisji

Frans Timmermans (Holandia): wiceprzewodniczący wykonawczy ds. działań na rzecz klimatu

Maroš Šefčovič (Słowacja): wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania

Paolo Gentiloni (Włochy): gospodarka

Jutta Urpilainen (Finlandia): partnerstwa międzynarodowe

Nicolas Schmit (Luksemburg): miejsca pracy

Helena Dalli (Malta): równość

Elisa Ferreira (Portugalia): spójność i reformy

Rovana Plumb (Rumunia): transport

Ylva Johansson (Szwecja): sprawy wewnętrzne

 

Więcej informacji na temat kandydatów S&D do Komisji jest dostępnych tutaj.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania