Członkowie delegacji krajowej

GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
AGUILERA Clara
Koordynator
Hiszpania
FERNÁNDEZ Jonás
Koordynator
Hiszpania
GARDIAZABAL RUBIAL Eider
Koordynator
Hiszpania
RUIZ DEVESA Domènec
Koordynator
Hiszpania
GALVEZ MUÑOZ Lina
Członek
Hiszpania
DURA FERRANDIS Estrella
Członek
Hiszpania
GARCÍA DEL BLANCO Iban
Członek
Hiszpania
GARCÍA MUÑOZ Isabel
Członek
Hiszpania
GONZÁLEZ CASARES Nicolás
Członek
Hiszpania