Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim będą przewodzić dwóm ważnym głosowaniom podczas obecnej sesji plenarnej, w poniedziałek i środę, mającym na celu zapewnienie wsparcia finansowego dla sektorów kultury i edukacji, szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19.

Victor Negrescu, wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Edukacji PE, powiedział:

- Niniejsza rezolucja w sprawie kulturowego odrodzenia Europy jest naszym sposobem wyrażenia solidarności z wykonawcami, artystami, twórcami, autorami, wydawcami, ich zespołami oraz wszystkimi innymi twórcami i pracownikami kultury, którzy zostali poważnie dotknięci przez globalną pandemię COVID-19. Naszym celem jest zapewnienie, by część środków przeznaczonych na odbudowę gospodarczą, zaplanowanych przez unijne instytucje, trafiła do sektora kultury i sektora kreatywnego.

- Dlatego też wzywamy Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia, zgodnie z ich konkretnymi potrzebami, co najmniej 2% Funduszu Odbudowy i Odporności na odbudowę sektora kultury i sektora kreatywnego. Potrzebujemy solidnych planów finansowych, które zapewnią osobom pracującym w tych sektorach siatkę bezpieczeństwa, a także poczucie przewidywalności na przyszłość. Ponadto apelujemy o przyjęcie europejskich ram dotyczących warunków pracy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym na szczeblu UE.

Petra Kammerevert, rzeczniczka Grupy S&D ds. kultury i edukacji, powiedziała:

- Według szacunków Komisji Europejskiej, europejskiemu sektorowi kultury i sektorowi kreatywnemu brakuje około 40 miliardów euro z powodu pandemii COVID-19. Pomimo tej dramatycznej sytuacji, w ramach obecnego kryzysu nie poświęca się kulturze wystarczającej uwagi. To sektor, o który warto walczyć i takim właśnie kierujemy się celem podczas obecnej sesji plenarnej.

- Pandemia nie może doprowadzić do tego, że sektor kultury i sektor kreatywny we wszystkich swoich przejawach będą w jeszcze większym stopniu odsuwane na bok. Potrzebujemy europejskiego pakietu ratunkowego dla kultury! Chodzi o przetrwanie naszych zróżnicowanych kulturowo społeczeństw. Dlatego też cieszę się, że jako Socjaliści i Demokraci byliśmy w stanie pokonać opór konserwatystów w kwestii naszego postulatu w postaci przeznaczenia co najmniej 2% Funduszu Odbudowy i Odporności na ratowanie sektora kultury i sektora kreatywnego.

Massimiliano Smeriglio, negocjator Grupy S&D ds. ekologizacji programu Erasmus+, powiedział:

- Pragniemy podkreślić fundamentalną rolę, jaką odgrywają edukacja, kultura, sport i wolontariat w zielonej transformacji w zakresie podnoszenia świadomości, nauczania, komunikacji oraz dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.

- Programy Erasmus+, Kreatywna Europa i Europejski Korpus Solidarności mają ogromny potencjał w zakresie opracowywania innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska i odgrywają ważną rolę w osiąganiu szerzej zakrojonych celów w zakresie Zielonego Ładu. Musimy jednak pamiętać, że skuteczne środki na rzecz ekologizacji programów Erasmus+, Kreatywna Europa i Europejski Korpus Solidarności będą kosztować. Nalegamy na to, aby nowe środki nie powodowały dalszej erozji i tak już bardzo ograniczonych budżetów przeznaczonych na te programy. Dlatego też wzywamy również do propagowania skutecznych synergii z innymi odpowiednimi programami finansowania.

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy
NEGRESCU Victor

NEGRESCU Victor

Członek
Rumunia
SMERIGLIO Massimiliano

SMERIGLIO Massimiliano

Członek
Włochy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii

Komunikat prasowy

UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o to, aby edukacja stała się najważniejszym punktem programu Komisji i Rady