Podziel się:

Zabierając głos w związku ze spodziewanym przedstawieniem jutro przez Komisję Europejską zaleceń, dotyczących polityki fiskalnej, Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim ostrzegają przed pośpiesznym i lekkomyślnym wdrażaniem przepisów budżetowych UE oraz wzywają do przedłużenia ogólnej klauzuli korekcyjnej, zawartej w pakcie stabilności i wzrostu.

Eurodeputowany Jonás Fernández, rzecznik Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Biorąc pod uwagę skutki gospodarcze pandemii Covid-19, które mocno uderzyły w MŚP i pracowników, nie jest to odpowiedni czas na politykę oszczędnościową. Od początku kryzysu instytucje UE, EBC i rządy robiły wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec upadkowi gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i całej gospodarki. Nie możemy ryzykować tego, że ten epokowy wysiłek wpadnie w pułapkę budżetowych „jastrzębi”, wzywających do pospiesznego i lekkomyślnego stosowania surowych reguł fiskalnych UE. Dopóki Europa nie powróci do poziomów makroekonomicznych sprzed kryzysu w 2019 roku, dopóty nie możemy nawet rozważać zaostrzenia naszej polityki pieniężnej i fiskalnej. Ponieważ Europa wciąż znajduje się w fazie odbudowy „za wszelką cenę”, wzywamy Komisję do przedłużenia ogólnej klauzuli korekcyjnej.

Eurodeputowana Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. gospodarki, która pracuje dla wszystkich, powiedziała:

- Na szczęście instytucje i rządy UE nie powtórzyły do tej pory błędów z ostatniego kryzysu, kiedy zrzuciły odpowiedzialność na EBC. Wręcz przeciwnie, od początku pandemii polityka monetarna i fiskalna współpracowały ze sobą, aby zapobiec załamaniu gospodarki. Nie możemy się oszukiwać: czeka nas długa droga. Fundusz Odbudowy i Odporności zacznie tworzyć nowe miejsca pracy dopiero od 2022 roku. Podczas, gdy pandemia nadal niszczy życie i środki do życia w całej Europie, nie możemy liczyć każdego eurocenta. Nadszedł czas na radykalne działania i dużą siłę ognia.

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej