Opublikowane:
Podziel się:

Socjaliści i Demokraci omówili dzisiaj ogólny wynik parlamentarnych przesłuchań wszystkich desygnowanych komisarzy. W posiedzeniu tym wziął również udział przyszły wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, który podkreślił wszystkie osiągnięcia Grupy S&D, uzyskane podczas negocjacji z przewodniczącą-elektką Komisji, Ursulą von der Leyen, a także kluczową rolę, jaką odegra dziewięcioro komisarzy Grupy S&D w kwestii ekologicznej i społecznej transformacji, jakiej potrzebuje Unia Europejska.

Po posiedzeniu przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García powiedziała:

- Oprócz znaczenia naszych dziewięciorga komisarzy, naszej Grupie udało się wywrzeć realny wpływ na nowy program Komisji Europejskiej. Można powiedzieć, że nosi ona wyraźnie nasz znak.

- Nasze główne inicjatywy przewodnie i priorytety zostaną nie tylko uwzględnione w programie prac Komisji, ale zapewniliśmy to, że będą one przypisane do tek komisarzy z Grupy S&D. Możemy również z dumą powiedzieć, że dzięki naszej politycznej presji, będzie to pierwsze kolegium zrównoważone pod względem płci.

Podczas posiedzenia Grupy Iratxe García wymieniła niektóre z politycznych osiągnięć, uzyskanych podczas negocjacji z Ursulą von der Leyen oraz zobowiązania, przyjęte przez kandydatów na komisarzy podczas przesłuchań:

  - Timmermans będzie przewodził „Europejskiemu Zielonemu Ładowi” i dopilnuje, aby w ciągu pierwszych stu dni urzędowania przedstawiony został wniosek w sprawie prawa klimatycznego. Istotny przełom stanowi ambitna strategia wdrożenia celów zrównoważonego rozwoju ONZ w ramach przeglądu obecnego europejskiego semestru, a koordynatorem tego będzie Paolo Gentiloni. Oprócz Planu Inwestycyjnego na rzecz Zrównoważonej Europy zagwarantowaliśmy przyjęcie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który zostanie zaprojektowany i wprowadzony w życie przez Elisę Ferreirę.

- Przywróciliśmy filar społeczny do zakresu odpowiedzialności Nicolasa Schmita oraz wprowadziliśmy kluczowe postulaty, takie jak europejski system reasekuracji zasiłków dla bezrobotnych, płaca minimalna i wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych.

- Helena Dalli będzie nie tylko uwzględniać perspektywę płci we wszystkich wnioskach, ale także zapewni przyjęcie rzeczywistej strategii UE na rzecz równości płci. Zagwarantowaliśmy także przyjęcie inkluzywnego podejścia do migracji i przepływów uchodźców, zarówno w odniesieniu do treści, jak i nazwy teki Margaritisa Schinasa; tymczasem Ylva Johansson odegra kluczową rolę w opracowaniu tego nowego paktu w sprawie migracji i azylu. Upewniliśmy się, że praworządność zostanie wzmocniona dzięki nowemu mechanizmowi i jesteśmy zdeterminowani dopilnować tego, aby państwa członkowskie przestrzegały własnych wymogów w zakresie rządów prawa, nad czym w ostatnich latach czuwał Frans Timmermans.

- Cele zrównoważonego rozwoju będą również stanowić podstawę polityki rozwojowej UE, za którą odpowiedzialna ma być Jutta Urpilainen, zaś Josep Borrell będzie walczył o politykę zagraniczną opartą na wartościach, w ramach której zrównoważony rozwój, prawa człowieka i prawa pracownicze będą stanowić rdzeń naszej polityki handlowej. Borrell będzie również nadzorował politykę rozszerzenia i sąsiedztwa, mocno angażując się w potwierdzenie miejsca dla Bałkanów Zachodnich w europejskiej rodzinie.

- Będziemy nadal współpracować z naszymi komisarzami i liczymy, że Maroš Šefčovič dodatkowo wzmocni współpracę międzyinstytucjonalną.

W przyszły wtorek w Strasburgu Grupa S&D w obecności wszystkich desygnowanych komisarzy z Grupy S&D ogłosi ostateczną decyzję w sprawie głosowania nad Komisją w pełnym składzie.

Media Gallery

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania