Podziel się:

Parlament Europejski zareagował na żądania 4 milionów Europejczyków o zaprzestanie przestawiania co sześć miesięcy zegarów o godzinę wstecz lub naprzód. W dniu dzisiejszym poparł on sprawozdanie sporządzone przez europosłankę z Grupy S&D, Maritę Ulvskog, które zawiera wezwanie do wyeliminowania sezonowej zmiany czasu najpóźniej w roku 2021.  

 

Marita Ulvskog powiedziała:

 

  • Słuchamy skarg obywateli Europy, którzy twierdzą, że ta wprowadzana dwukrotnie w ciągu roku zmiana jest szkodliwa dla ich zdrowia. Badania dowodzą, że ani zmiana czasu ani zaniechanie takiej zmiany nie przynoszą znacznej oszczędności energii, więc obawy o zdrowie dzieci, osób starszych i osób chronicznie chorych są dla nas wystarczające, aby żądać likwidacji zasady zmiany czasu. 

 

  • Od poszczególnych państw członkowskich będzie zależało, czy zachowają czas letni czy zimowy. Unia Europejska nie ma uprawnień do decydowania o wyborze stosownego dla członków czasu. Nie możemy jednak pozwolić, aby w Unii istniał patchwork czasów, toteż oczekujemy, że państwa członkowskie skoordynują odpowiednio swoje decyzje.

 

 

  • Stosowne informowanie oraz koordynacja będą niezwykle istotne, zwłaszcza w dziedzinach transportu transgranicznego, od samolotów po pociągi. W nowych przepisach znajdzie się artykuł, dzięki któremu Komisja będzie mogła opóźnić wprowadzenie nowej dyrektywy w wypadku, gdyby brak odpowiednich ustaleń mógł zakłócić prawidłowe działanie jednolitego rynku lub stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. W takiej sytuacji Komisja mogłaby odroczyć datę rozpoczęcia stosowania o maksymalnie jeden rok oraz złożyć nowy wniosek ustawodawczy.

 

Rzecznik Grupy S&D do spraw transportu, europoseł Ismail Ertug, powiedział:

 

- Komisja spytała obywateli, co sądzą o sezonowej zmianie czasu i 4,6 mln odpowiedziało. 84% z nich stwierdziło, że wolałoby, aby zegary nie były przestawiane. Do tej pory powodem, dla którego się to działo, była rzekoma oszczędność energii, jednak zmiany czasu miały również negatywny wpływ na plony oraz dobrostan zwierząt, jako że zakłócały biorytmy zwierząt hodowlanych.  

 

  • Zmiany te niekorzystnie wpływały również na zdrowie publiczne, szczególnie na zdrowie dzieci i osób starszych. Dlatego też postanowiliśmy posłuchać obywateli i skoordynować eliminację sezonowej zmiany czasu.

 

  • Marita Ulvskog będzie teraz negocjować z Radą Europejską ostateczne porozumienie. Jeśli Rada przyjmie wynegocjowaną umowę, będzie to oznaczało, że państwa wdrażające na stałe czas letni przestawią zegary ostatni raz w ostatnią niedzielę w marcu 2021 r., a państwa, które zdecydują się na czas zimowy, zrobią to samo w październiku 2021 r.

 

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego dla europejskiej unii zdrowia

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o lepsze rozwiązania w zakresie magazynowania energii i surowe wytyczne dotyczące europejskich projektów energetycznych