Podziel się:

W odpowiedzi na decyzję Rady ds. Konkurencyjności w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR), Grupa Socjalistów i Demokratów określiła swoje priorytety w kwestii tej dyrektywy.

Ibán García del Blanco, eurodeputowany S&D i negocjator Parlamentu ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR), powiedział:

- Po czterech latach sytuacji patowej i impasu portugalska prezydencja dokonała dziś przełomu w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej. Rządy UE będą wkrótce wreszcie gotowe do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje, co zmusi duże międzynarodowe korporacje do ujawnienia tego, gdzie osiągają zyski i gdzie płacą podatki.

- Najnowsza afera OpenLux jest smutnym przypomnieniem tego, że potrzeba nam większej przejrzystości, aby skutecznie zwalczać uchylanie się od opodatkowania i przenoszenie zysków. Chcemy, aby wszystkie duże międzynarodowe koncerny mówiły, ile płacą.

Evelyn Regner, eurodeputowana S&D i negocjatorka Parlamentu ds. dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje (pCBCR), powiedziała:

- Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia negocjacji z ministrami UE w celu przyjęcia tego kluczowego narzędzia w walce z uchylaniem się od opodatkowania i unikaniem opodatkowania. Naszym celem jest publiczna sprawozdawczość w podziale na kraje, które zapewni sensowną przejrzystość finansową. Dlatego też chcemy, aby firmy ujawniały informacje na ten temat we wszystkich krajach, w których działają, zarówno w UE, jak iw krajach trzecich. Pragnąc przekształcić publiczną sprawozdawczość w podziale na kraje w ostrą broń przeciwko przestępstwom podatkowym, chcemy zobowiązać międzynarodowe koncerny do ujawnienia liczby wszystkich pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, środków trwałych i kapitału, obrotów netto, wszystkich zysków i strat, a także wysokości dotacji udzielonych przez rządy.

- Ponieważ rządy pomagają obecnie firmom za publiczne pieniądze radzić sobie ze skutkami pandemii Covid-19, podatnicy mają większe niż kiedykolwiek wcześniej prawo wiedzieć, które duże międzynarodowe koncerny grają uczciwie, a które prowadzą niewłaściwą działalność rynkową.

 

Uwaga dla wydawcy:

W kwietniu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie przepisów w sprawie przejrzystości podatków od osób prawnych, zwanych powszechnie publiczną sprawozdawczością w podziale na kraje (pCBCR) dla przedsiębiorstw wielonarodowych; wymagać one będą od dużych międzynarodowych firm, których roczny obrót przekracza 750 milionów euro, publikowania rocznego publicznego sprawozdania ujawniającego, gdzie prowadzą działalność, gdzie osiągają zyski i ile płacą podatków i innych płatności w podziale na wszystkie kraje, w których prowadzą działalność. Środek ten uzupełniłby istniejące już przepisy dotyczące automatycznej wymiany informacji podatkowych i wprowadziłby rozliczalność wielonarodowych korporacji wobec społeczeństwa i wszystkich innych podatników.

W lipcu 2017 roku Parlament Europejski przyjął mandat do negocjacji międzyinstytucjonalnych, tzw. negocjacji trójstronnych. Od tego czasu decyzja w tej sprawie w Radzie jest blokowana przez pewną liczbę krajów, sprzeciwiających się temu wnioskowi; tym samym Rada nie przyjęła jeszcze stanowiska negocjacyjnego w tej kwestii. W dniu 24 października 2019 r. Parlament Europejski przyjął stanowczą rezolucję, w której w trybie pilnym wezwano państwa członkowskie do przełamania impasu w Radzie i zakończenia pierwszego czytania w sprawie publicznej CBCR oraz przystąpienia do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Parlamentem. W czwartek Rada ds. Konkurencyjności będzie mogła uzgodnić swój mandat i przyjąć wkrótce swoje ogólne podejście.

Portugalska prezydencja zdobyła dziś większość, która pozwoli Radzie bardzo szybko przyjąć mandat i rozpocząć negocjacje z Parlamentem.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

Koordynator
Hiszpania
REGNER Evelyn

REGNER Evelyn

Członek
Austria

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej