Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek
  • Konferencja Przewodniczących Komisji , Członek

Komisje

  • Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia , Przewodniczący / Przewodnicząca
  • Komisja Gospodarcza i Monetarna , Członek
  • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii , Członek
  • Delegacja do spraw stosunków w państwami Azji Południowej , Członek
  • Delegacja do zgromadzenia parlamentarnego EuroLat , Członek
  • Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

HEIDE Hannes

Członek
Austria

REGNER Evelyn

Członek
Austria

SCHIEDER Andreas

Head of delegation
Członek
Austria

SIDL Günther

Członek
Austria

VOLLATH Bettina

Członek
Austria