Podziel się:

Miasta i regiony będą mogły w dalszym ciągu inwestować w ekologiczne projekty, tak aby Europa mogła osiągnąć swój cel neutralności klimatycznej do roku 2050. Parlament Europejski ustanowił standardy w dziedzinie polityki spójności, aby pomóc w dekarbonizacji naszych społeczeństw oraz wdrożyć społecznie zrównoważoną, zieloną i sprawiedliwą transformację.

Eurodeputowany Tonino Picula, negocjator Parlamentu Europejskiego sprawozdania w tej sprawie, powiedział:

- Główną ideą tego sprawozdania było nakreślenie kroków, niezbędnych do transformacji, która zapewni, że Europa stanie się neutralna dla klimatu do 2050 z perspektywy regionalnej. Polityka spójności, dysponująca zatwierdzonym budżetem w wysokości ponad 330 miliardów euro w obecnym okresie programowania jest największym i najważniejszym narzędziem inwestycyjnym w Europie. 30% środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będzie musiało zostać wydanych na projekty dotyczące dekarbonizacji naszej gospodarki, dlatego też polityka spójności odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. To szansa, której nie mogą przegapić nasze regiony! Przyszłych dziesięć lat wyznaczy kierunek i możliwości polityczne na nadchodzące dziesięciolecia; musimy pamiętać o tym, że Parlament Europejski 28 listopada 2019 roku przyjął rezolucję, w której ogłosił „alarmującą sytuację klimatyczną i środowiskową”.

- Limit 1,5°C z porozumienia paryskiego może zostać osiągnięty do końca 2027 roku, a zatem w ramach polityki spójności na lata 2021-2027. Dlatego też w niniejszym sprawozdaniu walczyliśmy o podkreślenie faktu, że sprawiedliwość społeczna powinna skupić się na sprawiedliwym przejściu do neutralności klimatycznej; że aktualizacje porozumienia paryskiego co 5 lat powinny mieć wpływ na politykę spójności; że walka ze zmianą klimatu musi być prowadzona na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i światowym; że należy zobowiązać się do stopniowego wycofywania energii opartej na paliwach kopalnych do roku 2025; oraz że miejsca pracy, lepsza jakość życia i bardziej ekologiczne miasta są celem polityki inwestycyjnej dotyczącej zmian klimatycznych. Ponieważ jest to nie tylko kwestia związana ze środowiskiem, ale również kwestia dotycząca zmian gospodarczych i społecznych.

Eurodeputowana Constanze Krehl, rzeczniczka Grupy S&D ds. rozwoju regionalnego, powiedziała:

- Polityka spójności stanowi doskonałe narzędzie do rozwiązywania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, które są jednym z najpilniejszych wyzwań, stojących przed Europejczykami. Zmodernizowana polityka spójności na lata 2021-2027 kładzie szczególny nacisk na walkę z kryzysem ekologicznym. Ten nacisk pozwala regionom i miastom na wykorzystanie funduszy europejskich na walkę ze zmianami klimatycznymi; chodzi zarówno o duże projekty, jak i innowacyjne rozwiązania lokalne. Polityka spójności może zatem w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia priorytetów klimatycznych UE.

Zaangażowani europosłowie

KREHL Constanze Angela
KREHL Constanze Angela
Koordynator
Niemcy
PICULA Tonino
PICULA Tonino
Koordynator
Chorwacja

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności