Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim podkreśla, że aplikacje do śledzenia kontaktów mogą być tylko częścią szerszej strategii w walce z pandemią Covid-19 i wzywa do tego, by tego rodzaju aplikacje do śledzenia kontaktów szanowały podstawowe swobody i prawa podstawowe, takie jak ochrona danych i prywatność w czasie, gdy używane są do walki z kryzysem, związanym z COVID-19. Ministrowie telekomunikacji spotykają się dzisiaj, aby omówić wykorzystanie aplikacji śledzących i danych komunikacji elektronicznej. Eurodeputowani S&D chcą, by przyjęte zostały wspólne standardy na poziomie UE, w pełni zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, powiedziała:

- Same aplikacje do śledzenia kontaktów nie ochronią nas przed pandemią COVID-19. Mogą one być częścią szerszej strategii w zakresie naprawy, pod warunkiem, że będą one w pełni przestrzegać praw podstawowych. Obecnie mamy do czynienia z poważnym brakiem jasności co do sposobu działania tych aplikacji i ich ewentualnej wartości dodanej.

- Każda potencjalna aplikacja musiałaby być dobrowolna i mieć wbudowaną ochronę danych, minimalizację danych i prywatność. Dobrowolne pobranie i korzystanie z aplikacji oznaczają również, że osoby niebędące użytkownikami nie mogą napotykać na żadne niedogodności, takie jak odmowa wstępu do sklepów lub korzystania z systemów transportu, w wyniku dokonania przez nich swobodnego wyboru. Aplikacje musiałyby być używane wyłącznie w celu śledzenia kontaktów, bez dostępu do danych przez podmioty komercyjne lub organy ścigania. Zebrane dane powinny być przechowywane na urządzeniu użytkownika, a nie w scentralizowanej bazie danych.

- Ludzie muszą ufać aplikacjom, aby ich używać. Zaufanie nie polega na pustych obietnicach, ale na ustanawianiu jasnych przepisów, wraz z wysokimi standardami ochrony. Dlatego też krajowe organy ochrony danych muszą być ściśle zaangażowane w nadzór nad opracowywaniem i używaniem dowolnej aplikacji. 

- Nie możemy ponadto zapominać, że wiele osób nie posiada smartfonów lub nie jest zaznajomionych z działaniem aplikacji i dlatego nie będzie w stanie korzystać z tej aplikcji.

- Nie czas na to, aby rządy UE szły własną drogą. Potrzebujemy skoordynowanego rozwiązania w całej UE, wraz ze ściśle zharmonizowanymi, wspólnymi standardami, które będą w pełni zgodne z europejskim prawem w dziedzinie ochrony danych.

- Przekształcenie aplikacji w elektroniczne identyfikatory nie przywróci podstawowych swobód, za którymi tęskni dzisiaj tak wielu ludzi, takich jak prawo do swobodnego spacerowania lub spotykania się z przyjaciółmi i rodziną. Szczególnie w tych nadzwyczajnych czasach ingerencja w prawo do ochrony danych i prywatności musi być konieczna, skuteczna, proporcjonalna i tymczasowa.  

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Facebook nie tworzy praw! Grupa S&D inauguruje ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu położenie kresu nadużyciom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem danych online

Komunikat prasowy

UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Negocjatorka ds. e-prywatności z Grupy S&D: Negocjacje powinny rozpocząć się jak najszybciej