Opublikowane:
Podziel się:

Parlament Europejski odbył dziś w Strasburgu na wniosek Grupy S&D debatę na wysokim szczeblu na temat równowagi płci w unijnych nominacjach na stanowiska w instytucjach gospodarczych i monetarnych. Nierówna i niesatysfakcjonująca pozycja kobiet w Europie, w szczególności jeśli chodzi o najwyższe stanowiska unijne, została przedyskutowana z Radą i Komisją. W czwartek w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego zostanie nakreślona strategia eliminacji tej nieprzerwanej i niemożliwej do zaakceptowania dyskryminacji. Mianowanie Philipa Lane’a na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), José Manuela Campy na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) oraz uczynienie Sebastiano Lavioli drugą w kolejności najważniejszą osobą w Jednolitej Radzie ds. Restrukturyzacji i Uporządkowania Likwidacji (SRB) to sygnały, że równowaga płci znów staje się problemem.

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedziała:

- Chcemy, aby Komisja i Rada nas wysłuchały i potraktowały poważnie, jeśli chodzi o nasze obawy związane z równowagą płci. Dlatego też zgłaszamy projekt rezolucji, która zawrze apel o poszanowanie równowagi płci w przyszłych nominacjach na stanowiska we wszystkich instytucjach i organach unijnych i krajowych, jak też będzie wezwaniem dla państw członkowskich, aby zobowiązały się zawsze przedstawiać kandydaturę i mężczyzny, i kobiety w procedurach nominacyjnych przyszłej Komisji. Już od objęcia przez Luisa de Guindosa stanowiska w EBC żądamy, aby wszystkie listy kandydatów były „odpowiednio zbilansowane pod kątem równowagi płci, jak też zawierały nazwiska co najmniej trzech kandydatów”. Nie brakuje nam kobiet posiadających odpowiednie kwalifikacje do pełnienia omawianych funkcji. Podkreślam raz jeszcze, że my, Socjaliści i Demokraci, będziemy odmawiać przyjmowania list, które nie będą zgodne z zasadą, że również kobiety powinny mieć dostęp do najwyższych stanowisk.

Mercedes Bresso, wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw modelu gospodarczego i socjalnego, dodała:

-       Walka o dostęp kobiet do odpowiedzialnych stanowisk oraz o eliminację szklanego sufitu muszą być priorytetami dla Europy. Instytucje europejskie muszą aktywnie współpracować ze sobą wzajemnie, jak i z państwami członkowskimi, aby promować równouprawnienie płci w procesie nominacji na stanowiska w ich organach zarządzających. Kobietom należy się wsparcie i zachęta w dążeniu do kariery na najwyższych stanowiskach politycznych i gospodarczych, już od najmłodszych lat i poprzez edukację. Powinno im się również zezwolić na przedstawianie swojej mocnej i wiarygodnej kandydatury w procedurach obsadzania stanowisk w instytucjach unijnych lub krajowych. W przyszłości równowaga płci musi być szanowana w procesach mianowania urzędników we wszystkich instytucjach i organach unijnych – w przeciwnym razie Parlament Europejski nie będzie wyrażał dla tych procesów poparcia.

Kontakt dla prasy

WOLSCHLAGER Markus
Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Zaakceptujemy tylko takie WRF, które będą pracować na rzecz ludzi” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Gentiloni jest najbardziej odpowiednim kandydatem na przyszłego komisarza UE ds. gospodarki

Komunikat prasowy

Jeśli ktoś jest w stanie zapewnić postępowe, zrównoważone podejście do spójności i reform, to jest to Elisa Ferreira - mówi Grupa S&D