Opublikowane:
Podziel się:

Czas, aby Europa zastanowiła się nad wprowadzeniem sprawiedliwszego systemu opodatkowania. Podczas gdy pracownicy w państwach OECD oddają ponad 25% swoich zarobków w formie podatków, korporacje wielonarodowe często unikają opodatkowania, a czasem płacą stawkę opodatkowania bliską zeru. To musi się zmienić. Dlatego też Socjaliści i Demokraci wezwą inne grupy polityczne do wsparcia wyraźnego żądania wprowadzenia ogólnounijne minimalnej efektywnej stawki opodatkowania przedsiębiorstw w wysokości co najmniej 18%. Ma to nastąpić podczas ostatniego głosowania nad sprawozdaniem TAX3 w Strasburgu

 

Jeppe Kofod, sprawozdawca i przewodniczący Grupy S&D ds. finałowego sprawozdania TAX3, powiedział:

- Obciążanie podatkami obywateli i pracowników, podczas gdy przedsiębiorstwa wielonarodowe bezustannie redukują w sztuczny sposób swoje stawki opodatkowania do 0%, musi dobiec końca. My, Socjaliści i Demokraci, żądamy przyjęcia w całej UE minimalnej efektywnej stawki opodatkowania przedsiębiorstw, aby ukrócić zjawisko równania w dół w zakresie opodatkowania korporacji. Zwykli obywatele nie powinni płacić rachunków pozostawionych na metaforycznym stole przez bogate i potężne korporacje globalne. We wtorek obywatele Europy będą mieli okazję zobaczyć wyraźnie w trakcie głosowania Parlamentu nad naszym wnioskiem, które partie stoją po ich stronie w walce o sprawiedliwość podatkową, a które walczą o ochronę systemów unikania opodatkowania, na korzyść korporacji wielonarodowych.

 

Uwaga do redaktorów

We wtorek Grupa S&D poinformuje o wyniku głosowania nad sprawozdaniem dotyczącym przestępczości finansowej, uchylania się od opodatkowania oraz unikania opodatkowania – w tym ogłosi, jakie postępy poczyniono w kwestii wprowadzenia sprawiedliwej efektywnej stawki opodatkowania przedsiębiorstw w wysokości co najmniej 18% w całej Europie. Oficjalne wezwanie Grupy S&D do wsparcia stawki 18%: „Wierzymy, że globalna koordynacja podstawy opodatkowania w wyniku projektu OECD/BEPS powinna iść w parze z lepszą koordynacją stawek podatkowych dla większej efektywności. Wzywamy państwa członkowskie do współpracy z Komisją w celu ustalenia sprawiedliwego progu minimalnej efektywnej stawki opodatkowania na poziomie UE oraz promowania go na arenie globalnej. Uważamy, że próg ten nie powinien wynosić mniej niż 18% zysków netto przedsiębiorstw.

Kontakt dla prasy

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przyszły budżet UE: Radzie UE brakuje europejskiej wizji - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Wiarygodna „czarna lista” UE nie może już dłużej unikać przyjrzenia się unijnym rajom podatkowym

Komunikat prasowy

Iratxe García mówi Charlesowi Michelowi, że nigdy nie zaakceptujemy propozycji budżetu, która pozostawi w tyle ludzi i regiony