Podziel się:

Czas, aby Europa zastanowiła się nad wprowadzeniem sprawiedliwszego systemu opodatkowania. Podczas gdy pracownicy w państwach OECD oddają ponad 25% swoich zarobków w formie podatków, korporacje wielonarodowe często unikają opodatkowania, a czasem płacą stawkę opodatkowania bliską zeru. To musi się zmienić. Dlatego też Socjaliści i Demokraci wezwą inne grupy polityczne do wsparcia wyraźnego żądania wprowadzenia ogólnounijne minimalnej efektywnej stawki opodatkowania przedsiębiorstw w wysokości co najmniej 18%. Ma to nastąpić podczas ostatniego głosowania nad sprawozdaniem TAX3 w Strasburgu

 

Jeppe Kofod, sprawozdawca i przewodniczący Grupy S&D ds. finałowego sprawozdania TAX3, powiedział:

- Obciążanie podatkami obywateli i pracowników, podczas gdy przedsiębiorstwa wielonarodowe bezustannie redukują w sztuczny sposób swoje stawki opodatkowania do 0%, musi dobiec końca. My, Socjaliści i Demokraci, żądamy przyjęcia w całej UE minimalnej efektywnej stawki opodatkowania przedsiębiorstw, aby ukrócić zjawisko równania w dół w zakresie opodatkowania korporacji. Zwykli obywatele nie powinni płacić rachunków pozostawionych na metaforycznym stole przez bogate i potężne korporacje globalne. We wtorek obywatele Europy będą mieli okazję zobaczyć wyraźnie w trakcie głosowania Parlamentu nad naszym wnioskiem, które partie stoją po ich stronie w walce o sprawiedliwość podatkową, a które walczą o ochronę systemów unikania opodatkowania, na korzyść korporacji wielonarodowych.

 

Uwaga do redaktorów

We wtorek Grupa S&D poinformuje o wyniku głosowania nad sprawozdaniem dotyczącym przestępczości finansowej, uchylania się od opodatkowania oraz unikania opodatkowania – w tym ogłosi, jakie postępy poczyniono w kwestii wprowadzenia sprawiedliwej efektywnej stawki opodatkowania przedsiębiorstw w wysokości co najmniej 18% w całej Europie. Oficjalne wezwanie Grupy S&D do wsparcia stawki 18%: „Wierzymy, że globalna koordynacja podstawy opodatkowania w wyniku projektu OECD/BEPS powinna iść w parze z lepszą koordynacją stawek podatkowych dla większej efektywności. Wzywamy państwa członkowskie do współpracy z Komisją w celu ustalenia sprawiedliwego progu minimalnej efektywnej stawki opodatkowania na poziomie UE oraz promowania go na arenie globalnej. Uważamy, że próg ten nie powinien wynosić mniej niż 18% zysków netto przedsiębiorstw.

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności gotowy do działania: „Nie mogliśmy sobie pozwolić na wahanie” - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Wykonaliśmy zadanie, jakim było zapewnienie historycznego budżetu i Planu Odbudowy dla obywateli UE - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D naciska na surowsze kryteria, aby raje podatkowe, takie jak Kajmany, nie mogły w dalszym ciągu unikać kłopotów