Podziel się:

W czasie, gdy w ciągu ostatnich dwóch dni ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych spotkali się w Luksemburgu w celu omówienia stanu rzeczy w zakresie migracji do UE, co najmniej 13 osób straciło życie, próbując dotrzeć do Europy. Grupa S&D wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w celu zapobieżenia tragicznym i bezsensownym zgonom na Morzu Śródziemnym oraz do przyjęcia sprawiedliwego systemu relokacji, opartego na solidarności.

Eurodeputowani S&D wyrażają ubolewanie z powodu tego, że państwa członkowskie nie poczyniły żadnego rzeczywistego postępu w kwestii uzgodnienia przynajmniej tymczasowego mechanizmu sprowadzania na ląd w środkowej części Morza Śródziemnego, nie mówiąc już o rozpoczęciu dyskusji na temat bardziej sprawiedliwych, trwałych i zrównoważonych rozwiązaniach, które objęłyby również migrantów zarobkowych.

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji pod egidą ONZ, od 2014 roku co najmniej 18 000 osób straciło życie w czasie przepraw przez Morze Śródziemne. Liczby te wskazują na potrzebę podjęcia natychmiastowych działań oraz przeprowadzenia kompleksowej reformy, która wzmocni działania poszukiwawczo-ratownicze oraz unijną relokację migrantów, opartą o zasadę solidarności.

Eurodeputowany Claude Moraes, wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. demokratycznej odporności i praw podstawowych, powiedział:

- Sześć lat po tragedii u wybrzeży Lampedusy wciąż oglądamy wiadomości, prezentujące tragiczny widok małych dzieci, kobiet i mężczyzn tonących w morzu. Na wczorajszym posiedzeniu Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych istniała szansa, aby coś w tej kwestii zmienić, ale ministrowie po raz kolejny ponieśli porażkę.

- Podczas gdy kobiety i dzieci toną w Morzu Śródziemnym, pilnie potrzebujemy bardziej przewidywalnego i zrównoważonego podejścia do akcji poszukiwawczych i ratowniczych. Zadanie to jest przede wszystkim obowiązkiem państw i nie powinno być ono zlecane podmiotom humanitarnym, które zajmują się tym w ciągu ostatnich lat. UE musi działać odpowiedzialnie i wypełniać swoje zobowiązania humanitarne w basenie Morza Śródziemnego.

- Wszelkie porozumienie zapewniające bezpieczeństwo osobom znajdującym się w sytuacji niebezpieczeństwa na morzu i gwarantujące im bezpieczny port do zejścia na ląd, nawet z udziałem niewielkiej liczby państw członkowskich, byłoby ważnym pierwszym krokiem. Nie zastąpi ono jednak koniecznej głębokiej reformy europejskiego systemu azylowego, a w szczególności rozporządzenia dublińskiego, opartej na zasadach wiążącej solidarności i podziału odpowiedzialności, które w dalszym ciągu stanowią jedyne realne, długoterminowe rozwiązanie.

Eurodeputowana Birgit Sippel, koordynatorka Grupy S&D w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedziała:

- Sytuacja w Radzie jest nie do przyjęcia. Po raz kolejny jesteśmy świadkami tego, że państwa członkowskie nie mogą uzgodnić żadnych mechanizmów relokacji, ani nawet środków tymczasowych. Porażka Rady jest jeszcze bardziej godna ubolewania ze względu na fakt, że przedmiotem dyskusji była jedynie część migrantów przybywających do UE; pominięto przy tym inne szlaki.

- Musimy pilnie przekształcić ten czarny rozdział w polityce migracyjnej i azylowej UE w pozytywny punkt zwrotny. Powinniśmy stworzyć unijne rozwiązanie, które zapewni także wsparcie innym krajom, położonym na granicach zewnętrznych, takim jak Grecja, Cypr i Hiszpania.

- Ratowanie ludzkiego życia jest zarówno moralnym, jak i prawnym obowiązkiem. Nie powinniśmy kryminalizować organizacji pozarządowych ani zatrzymywać ich statków, ale gratulować im odwagi i dzielności w podejmowanych przez nie wysiłkach. Tego olbrzymiego zadania nie należy jednak powierzać wyłącznie organizacjom pozarządowym; realizować je muszą władze publiczne. Najlepszym sposobem na ratowanie ludzkiego życia są bezpieczne i legalne ścieżki migracji, a pełne wsparcie dla operacji ewakuacyjnych UNHCR z Libii byłoby dużym krokiem we właściwym kierunku.

- Wczorajsze informacje odzwierciedlają blokadę, z jaką od wielu lat mamy do czynienia w Radzie w kwestii reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynatorka
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian