Podziel się:

Parlament Europejski przyjął dziś rezolucję, w której wzywa do opracowania kompleksowego planu ożywienia gospodarczego na rzecz zwalczania pandemii COVID-19 i jej społeczno-gospodarczych skutków. Rezolucja, która została poparta przez parlamentarną większość, wzywa do zwiększenia finansowania 7-letniego budżetu UE oraz do wprowadzenia obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego w celu uwspólnienia długu powstałego w wyniku inwestycji, mających stawić czoła temu kryzysowi.

Przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Iratxe García powiedziała:

- To przełomowy moment w naszej historii. Potrzebujemy planu ożywienia gospodarczego, porównywalnego tylko z planem Marshalla. W tym Parlamencie byliśmy w stanie przezwyciężyć podziały ideologiczne i interesy narodowe, aby bronić zdecydowanej, europejskiej reakcji dla dobra wszystkich naszych obywateli. Mamy nadzieję, że Rada zrobi to samo.

 - Teraz potrzebne są odwaga i wizja polityczna. Nadszedł czas na strategiczne inwestycje, nie tylko w celu pobudzenia produkcji i siły nabywczej, aby ponownie uruchomić gospodarkę w miarę odchodzenia od restrykcji, związanych z „lockdownem”, ale także w celu zapewnienia odporności w przyszłości. Musimy wykorzystać te olbrzymie inwestycje, aby wzmocnić nasze systemy publiczne, a także kluczowe sektory naszego przemysłu i gospodarki.

- Czas pokazać, że UE opiera się na solidarności na wszystkich poziomach: pomiędzy ludźmi, pomiędzy krajami i pomiędzy terytoriami. Wzywamy do uwspólnienia części długów naszych krajów poprzez emisję obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego, zabezpieczonych budżetem UE.

- To symetryczny kryzys, który uderza we wszystkich. Jednak nie wszyscy mają taką samą zdolność do stawienia czoła skutkom „lockdownu” i paraliżu gospodarczego. Kryzys ten uwypukla poważne nierówności społeczne i terytorialne i nie można pozwolić na to, aby jeszcze bardziej pogłębił tę lukę.

 - UE musi wyjść z tej pandemii, przygotowując grunt pod nowy model ekonomiczny, społeczny i ekologiczny, który na pierwszym miejscu stawiał będzie ludzi i ich zdrowie, a nie dane makroekonomiczne.

- Im bardziej zdecydowane będą nasze działania, tym mniejszy będzie wpływ kryzysu gospodarczego i społecznego i tym szybciej go pokonamy. Ponieważ Komisji i Radzie nie udało się sprostać zadaniu na początku tej epidemii, będziemy naciskać na to, aby od tej pory wzięły za to odpowiedzialność.

- Wielu Europejczyków jest rozczarowanych, ponieważ oczekiwali oni więcej, bo wciąż wierzą w UE. Przypomnimy o tym krajowym przywódcom.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Deklaracja w sprawie szczytu społecznego w Porto: Musimy uczynić prawa socjalne rzeczywistością dla wszystkich Europejczyków

Komunikat prasowy

Postępowcy łączą swoje siły, aby zainaugurować „Światowe Forum Postępu 2021” na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego świata

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych