Podziel się:

Grupa S&D przedstawiła dziś 16 wniosków w swoim stanowisku w sprawie poprawy jakości naszych systemów edukacji, dzięki czemu zyskają one bardziej integracyjny charakter dla młodego pokolenia: Europejski obszar edukacyjny: nasza rzeczywistość w roku 2025 Stanowisko to poprzedza dokument Komisji Europejskiej w sprawie umiejętności młodzieży; zostało ono wysłane wraz z listem do przewodniczącej Komisji, von der Leyen, w którym wyrażono ubolewanie z powodu tego, że zaktualizowana propozycja w sprawie wieloletniego budżetu UE i europejskiego planu odbudowy nie uwzględnia w wystarczającym stopniu wyzwań edukacyjnych.

Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za kulturę, powiedział:

- Musimy urzeczywistnić europejski obszar edukacyjny. W związku z tym jako Grupa S&D, proponujemy wdrożenie 16 działań w całej UE w celu uczynienia edukacji prawdziwym narzędziem awansu społecznego dla wszystkich. Widzimy na przykład prawdziwą potrzebę zapewnienia, by wczesna edukacja stała się bardziej dostępna i przystępna cenowo, zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela, ustanowienia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego lub poprawy nauczania i uczenia się języków obcych.

Petra Kammerevert, rzeczniczka Grupy S&D ds. edukacji, powiedziała:

- Przewodnicząca Komisji, von der Leyen, kpi sobie z wieloletniego budżetu UE, zmniejszając alokacje budżetowe na program Erasmus+, najważniejszy program finansowania UE na edukację, szkolenia, młodzież i sport. W swoim przemówieniu inauguracyjnym w czerwcu 2019 roku obiecała wesprzeć Parlament Europejski w naszym apelu o potrojenie budżetu na program Erasmus+. W porównaniu z tym, co Komisja planowała pierwotnie dla programu Erasmus+ w maju 2018 roku, mamy teraz do czynienia ze zmniejszeniem finansowania o około 7%. Dlatego też jesteśmy dalej od potrojenia budżetu na program Erasmus+ niż kiedykolwiek wcześniej. Pani von der Leyen nie powinna wykorzystywać pandemii COVID-19 do tego, aby złamać swoją obietnicę.

- Nie możemy mieć #NextGenerationEU bez faktycznego inwestowania w następne pokolenie! Dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest inwestowanie w edukację na wszystkich poziomach. Dlatego też widzimy potrzebę ustanowienia europejskiego poziomu odniesienia w dziedzinie inwestycji publicznych w systemy edukacji. Państwa członkowskie powinny dążyć do inwestowania w edukację co najmniej 10% swojego produktu krajowego brutto.

Victor Negrescu, sprawozdawca ds. sprawozdania Komisji Kultury w sprawie kształtowania polityki w dziedzinie edukacji cyfrowej, powiedział:

- Podczas gdy edukacja nadal koncentruje się na szczeblu krajowym, wyzwania, przed jakimi stoją obecnie i przed jakimi będą stały w najbliższych latach europejskie systemy edukacji, takie jak cyfryzacja, nie znają granic. Systemy edukacji w UE ujawniły swoje słabe strony podczas pandemii COVID-19. Edukacja uległa prawie zatrzymaniu, ponieważ edukacja cyfrowa wciąż nie jest rzeczywistością w większości państw członkowskich.

- Umiejętności cyfrowe są coraz bardziej niezbędne, aby obywatele mogli uczestniczyć w życiu społecznym, korzystać z dostępnych usług cyfrowych i dokonywać postępów na drodze kariery zawodowej. Dlatego też apelujemy o zapisanie umiejętności korzystania z mediów i umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach edukacji dla wszystkich pokoleń oraz o wprowadzenie postępowej europejskiej agendy w zakresie umiejętności i planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. 

Powiązane dokumenty

S&D Position Paper on European Education Area: our reality for 2025

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
KAMMEREVERT Petra
KAMMEREVERT Petra
Koordynator
Niemcy
NEGRESCU Victor
NEGRESCU Victor
Członek
Rumunia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii
Komunikat prasowy
UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Grupa S&D apeluje o to, aby edukacja stała się najważniejszym punktem programu Komisji i Rady