Podziel się:

Wietnamskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło dzisiaj umowę o wolnym handlu UE-Wietnam oraz ratyfikowało kluczową konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) o zwalczaniu pracy przymusowej w ramach kompleksowej reformy rynku pracy. Podczas negocjacji umowy handlowej Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim przewodzili dążeniu do uzyskania od wietnamskiego rządu ważnych zobowiązań w zakresie pracy i zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii reformy praw pracowniczych i ratyfikacji kluczowych konwencji MOP.

Bernd Lange, przewodniczący Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego i rzecznik Grupy S&D ds. umowy handlowej z Wietnamem, powiedział:

- Decyzja podjęta w Hanoi podkreśla, że ​​Unia Europejska może zainicjować zmianę w ramach zbliżenia stanowisk. Bez umowy handlowej z UE tak kompleksowa reforma prawa pracy nie byłaby w Wietnamie możliwa. Dzięki naszemu zaangażowaniu zapewniliśmy, że Międzynarodowa Organizacja Pracy zyskała obecnie miejsce przy stole; w realizację umowy zaangażujemy społeczeństwo obywatelskie i organizacje międzynarodowe, wzmacniając w ten sposób ich rolę w tym kraju.

- Dzięki tej umowie handlowej wzmacniamy rolę UE w Wietnamie i w całym regionie, oferując realną alternatywę dla nadmiernego polegania na Chinach. Jest to szczególnie ważne w kwestiach, w których my, Europejczycy, nie zgadzamy się z Wietnamem, takich jak rola wolnej prasy lub swobód politycznych. Dzięki tej umowie nie wycofujemy się stamtąd. Przeciwnie, stajemy się tam bardziej obecni.

- Handel nie może być celem samym w sobie. Pragniemy poprawić warunki życia ludzi poprzez handel i umowy handlowe. Parlament Europejski skoncentruje się teraz na wdrażaniu umowy i ścisłym monitorowaniu zainicjowanych procesów reform. Umowa z Wietnamem stanowi część naszego programu wykorzystania pozytywnych skutków globalizacji poprzez zapewnienie jej sprawiedliwych zasad.

Kathleen Van Brempt, rzeczniczka S&D ds. handlu, powiedziała:

- Umowa między UE a Wietnamem dowodzi, że możemy wykorzystywać umowy handlowe do poprawy życia ludzi i lepszego regulowania globalizacji. Wiele międzynarodowych korporacji, takich jak Nike i Samsung, ma w Wietnamie dużą część swoich zdolności produkcyjnych, a umowa ta zapewni, że kupowane przez nas produkty będą wytwarzane w lepszych warunkach pracy niż działo się to dotychczas.

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen
VAN BREMPT Kathleen
Przewodnicząca delegacji
Koordynatorka
Belgia
LANGE Bernd
LANGE Bernd
Członek
Niemcy

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Pięcioletnie zawieszenie broni w sporze handlowym Airbus-Boeing pokazuje, że stosunki UE-USA powracają na właściwą drogę wraz z postępową agendą
Komunikat prasowy
Pod przywództwem Grupy S&D Parlament Europejski wzywa do zniesienia patentów na szczepionki przeciw Covid-19 w celu ratowania ludzkiego życia
Komunikat prasowy
Wizyta Bidena w Europie to doskonała okazja do ożywienia postępowej, transatlantyckiej agendy i multilateralizmu