Podziel się:

Zabierając głos przed przedstawieniem w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych, eurodeputowany Jonás Fernandez, rzecznik Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedział:

- Celem unii rynków kapitałowych musi być poprawa dostępności bardziej stabilnych i zrównoważonych alternatyw finansowania po niższych kosztach dla MŚP i obywateli. W obecnej chwili może ona odegrać ważną rolę w ożywieniu gospodarki osłabionej po pandemii COVID-19, zarówno poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, jak i oferowanie nowych możliwości dla oszczędzających i inwestorów ponad granicami, szczególnie w ramach zrównoważonych projektów.

- Kryzys finansowy z 2008 roku nauczył nas, że musimy odpowiednio zabezpieczać stabilność gospodarczą i pieniądze podatników, minimalizować ryzyko finansowe oraz we właściwy sposób chronić interesy inwestorów detalicznych, emerytów i konsumentów. Dlatego też będziemy nadal dążyć do silnej regulacji rynków finansowych. Unia rynków kapitałowych musi kontynuować wdrażanie i egzekwowanie prawdziwego, jednolitego zbioru przepisów dotyczących usług finansowych na rynku wewnętrznym. Odpowiednie standardy ostrożnościowe i ochrona inwestorów nie mogą podlegać negocjacjom. Dążenie do uwolnienia większej ilości kapitału na finansowanie gospodarki musi być odpowiednio zrównoważone potrzebą zajęcia się ryzykiem i zabezpieczeniem stabilności gospodarczej i pieniędzy podatników.

Alfred Sant, eurodeputowany S&D i kontrsprawozdawca ds. sprawozdania INI w sprawie „Dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych”, powiedział:

- Rozwój unii rynków kapitałowych idzie w parze z pogłębieniem Unii Gospodarczej i Walutowej, a w szczególności z ukończeniem Unii Bankowej poprzez utworzenie w pełni europejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz wiarygodnego mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Aby zapewnić równy dostęp do finansowania i możliwości inwestycyjnych w całej UE, unię rynków kapitałowych należy uzupełnić środkami polityki antycyklicznej, gwarantowanymi za pomocą mechanizmu stabilizacji fiskalnej.

- Aby unia rynków kapitałowych odniosła sukces, niezbędne jest stworzenie warunków do zmiany kultury inwestowania. Jeśli mali inwestorzy uważają, że istnieją bezpieczne i przejrzyste kanały inwestowania ich pieniędzy na rynkach finansowych, to właśnie w tym miejscu można stworzyć prawdziwy związek między pieniędzmi oszczędzających a naszymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które potrzebują finansowania, aby się rozwijać. W tym celu potrzebujemy ogólnounijnych produktów i usług, prostszych przepisów, ale także skuteczniejszego nadzoru nad branżą finansową.

Uwaga dla wydawcy:

Unia rynków kapitałowych (CMU) została uruchomiona po raz pierwszy w 2015 roku; jest to plan stworzenia jednolitego rynku kapitału. Ma ona na celu przepływ pieniędzy - inwestycji i oszczędności - w całej UE, tak aby przynosił on korzyści konsumentom, inwestorom i przedsiębiorstwom, niezależnie od ich lokalizacji. Komisja w dużej mierze zrealizowała poszczególne działania, zapowiedziane w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych z 2015 roku oraz w przeglądzie śródokresowym z 2017 r. Parlament Europejski i państwa członkowskie uzgodniły dotychczas 12 z 13 wniosków legislacyjnych przedstawionych przez Komisję. Komisja zakończyła ponadto szereg działań o charakterze nielegislacyjnym, aby wspierać cele unii rynków kapitałowych. Sprawozdanie Parlamentu w sprawie „Dalszego rozwoju unii rynków kapitałowych” zostanie przyjęte na następnej sesji plenarnej.

Zaangażowani europosłowie

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Koordynator
Hiszpania
SANT Alfred

SANT Alfred

Członek
Malta

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”