Podziel się:

W ramach głosowania, które może zostać uznane za najważniejsze głosowanie w tym roku parlamentarnym, Socjaliści i Demokraci zagwarantowali kluczowe osiągnięcia, aby zapewnić UE ambitny Plan Odbudowy i wieloletni budżet, aby walczyć z dramatycznymi konsekwencjami pandemii Covid-19, a jednocześnie nasilić walkę ze zmianami klimatu i zapewnić ochronę interesów finansowych UE. Po ponad dwóch latach trudnych negocjacji porozumienie w sprawie pakietu finansowego w wysokości 1,8 bln euro zostało przypieczętowane przez Parlament Europejski w środę, podczas popołudniowej sesji głosowań. Ostateczny pakiet zawiera kluczowe priorytety społeczne i środowiskowe, a także uzupełnienie w wysokości 16 mld euro na programy flagowe, surowe regulacje uzależniające dostęp do funduszy UE od przestrzegania praworządności oraz zobowiązanie do wprowadzenia nowych środków dla unijnego budżetu.

Margarida Marques, negocjatorka Parlamentu Europejskiego, powiedziała:

- Po raz kolejny osiągnęliśmy sukces! Socjaliści i Demokraci są w pełni zaangażowani w realizację zrównoważonej, odpornej i sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy, która nigdy nie pozostawi długoterminowej polityki Unii, która będzie trwała po pandemii.

- Dzisiejsze głosowanie przedstawia konkretne osiągnięcia naszych długich walk z państwami członkowskimi o silniejszy długoterminowy budżet i nowe zasoby własne, niezbędne przynajmniej do opłacenia odbudowy gospodarczej! Nigdy nie przehandlujemy wartości za pieniądze; od tej pory dostęp do środków z budżetu UE będzie uzależniony od przestrzegania praworządności i praw podstawowych UE.

- Nie chcemy, aby rok 2020 został zapamiętany tylko jako rok pandemii. Chcemy, aby rok 2020 przeszedł do historii jako rok solidarności, jako pierwszy w historii, w którym wszystkie europejskie państwa członkowskie i instytucje UE zjednoczyły się, aby negocjować i uzgodnić najsilniejszą reakcję finansową UE w historii w wysokości 1,8 biliona euro.

- Mamy teraz więcej środków, aby wspierać grupy najbardziej dotknięte kryzysem, takie jak kobiety i młodzież, oraz europejskie priorytety, takie jak zdrowie, innowacje, kultura, wartości UE i pomoc humanitarna! Europejska odpowiedź na rzecz odbudowy jest na dobrej drodze! Nadszedł czas na jej inteligentne wdrożenie! 

Eurodeputowana Eider Gardiazábal, negocjatorka Parlamentu Europejskiego, powiedziała:

- Osiągnęliśmy wreszcie porozumienie w sprawie całego pakietu i porozumienie, które oceniam bardzo pozytywnie. Moja ocena jest bardzo pozytywna, ponieważ udało nam się wynegocjować kluczowe punkty, które były podstawowym warunkiem przyjęcia tego pakietu przez Parlament. Po pierwsze, nie uznaliśmy stanowiska lipcowego posiedzenia Rady za zamknięte i niepodlegające negocjacjom, czego wynikiem jest to, że udało nam się zwiększyć budżet na następnych 7 lat o 16 miliardów euro. 16 miliardów euro, na których skorzystają między innymi ważne programy, takie jak Zdrowie, Erasmus, badania naukowe, Kreatywna Europa, instrument współpracy czy pomoc humanitarna.

- Po drugie, mamy kalendarz wprowadzania środków własnych. Mówiłam to wielokrotnie: Jest wiele powodów, dla których mogłoby nie dojść do tego porozumienia bez kompromisu w sprawie sposobu finansowania nie tylko budżetu europejskiego, ale także Planu Odbudowy. To kwestia sprawiedliwości podatkowej. Nie może być tak, że istnieją „zwykli podejrzani”, którzy utrzymują politykę publiczną, płacąc podatki, i że są także inni „podejrzani”, którzy uciekają przed podatkami. Jest to kwestia efektywności, ponieważ ustanowienie niektórych podatków ma sens tylko na szczeblu europejskim, w ramach jednolitego rynku. Jest to również kwestia polityki klimatycznej, ponieważ najbardziej zanieczyszczający muszą płacić więcej i wnieść swój wkład w finansowanie sprawiedliwej transformacji.

- Kolejną istotną rzeczą, o jaką walczyliśmy, jest mechanizm, który łączy budżety z przestrzeganiem praworządności. Unia Europejska jest wspólnotą opartą na wspólnych wartościach, których musimy przestrzegać i szanować jako obywatele i państwa członkowskie Unii. To nie jest Europa „à la carte”, chociaż niektórzy sobie jej życzą, w której możemy zachować prawa, ale nie obowiązki! W końcu taka jest nasza misja. Chodzi o negocjowanie, uzgadnianie, budowanie i definiowanie Europy, jakiej chcemy, zgodnie z tymi przepisami.

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania
MARQUES Margarida

MARQUES Margarida

Członek
Portugalia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

pCBCR: Grupa S&D jest gotowa do rozpoczęcia jutro negocjacji w sprawie kluczowego narzędzia w kwestii przejrzystości podatkowej

Komunikat prasowy

Dyrektywa MiFID: Grupa S&D odrzuca nacisk konserwatystów na deregulację, udającą środek kryzysowy w następstwie pandemii Covid-19

Komunikat prasowy

Europejski Instrument na rzecz Odbudowy został zatwierdzony przez Parlament. Teraz nadszedł czas, aby państwa członkowskie przyspieszyły prace nad planami krajowymi