Podziel się:

Grupa S&D wzywa państwa członkowskie, aby potraktowały wreszcie poważnie procedury na podstawie art. 7 podczas dzisiejszego posiedzenia w Radzie do Spraw Ogólnych i oświadczyły, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności i wartości europejskich przez rząd kierowany przez PiS w Polsce oraz rząd kierowany przez Fidesz na Węgrzech. Nieskorzystanie przez Radę z procedury na podstawie art. 7 w zakresie egzekwowania wartości UE tam, gdzie są one zagrożone, do czego Parlament wielokrotnie wzywał, podważa wiarygodność Unii.

Grupa S&D apeluje o przyjęcie jasnych zaleceń dla obu krajów i - jeśli naruszenie będzie się powtarzać - o przedstawienie sankcji. Jednocześnie Komisja Europejska musi natychmiast i skutecznie wykorzystać bez dalszej zwłoki wszystkie dostępne jej narzędzia, aby powstrzymać te naruszenia, w tym nowy mechanizm warunkowości.

Eurodeputowana Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, powiedziała:

- To wstyd, że minęło półtora roku bez żadnego wysłuchania w sprawie Węgier i ponad dwa lata w sprawie Polski w ramach procedur na podstawie art. 7, zwłaszcza że sytuacja w obydwu państwach członkowskich uległa poważnemu pogorszeniu podczas pandemii. Pomimo nieustannych apeli Rada siedzi z założonymi rękami, szukając powodów, aby nie podejmować żadnych działań. Wiemy, że same te wysłuchania nie wystarczą, aby zawrócić z drogi te wsteczne rządy, dlatego też w czasie dzisiejszego posiedzenia Rady powinny zostać przyjęte konkretne zalecenia, aby naprawić i odwrócić szkody, wyrządzone przez te konserwatywne rządy.

- Komisja musi się wreszcie obudzić, wziąć na siebie odpowiedzialność i skutecznie wykorzystać nowy mechanizm warunkowości. Komisja musi przestać wykorzystywać rzekomą potrzebę przyjęcia wytycznych jako pretekst do dalszego opóźniania wszelkich działań; musi też zacząć stosować przedmiotowe rozporządzenie. Jesteśmy ponadto zbulwersowani niektórymi typowymi odpowiedziami Komisji, jakich byliśmy świadkami w ubiegłym tygodniu w odpowiedzi na proponowane przez Orbana ustawy demonizujące społeczność LGBTI+. Musimy szybko i zdecydowanie wystąpić przeciwko wszelkim przypadkom odstępstw od wartości UE i nie ma żadnych usprawiedliwień dla niepodejmowania działań w tej sprawie. Najnowsze szydercze słowa Orbana pod adresem Parlamentu Europejskiego, wygłoszone w ostatni weekend to znak, że przebija się nasza determinacja w kwestii ochronie praw obywateli.

Eurodeputowany Grupy S&D Juan Fernando López Aguilar, sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. praworządności w Polsce oraz przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:

- Bardzo trudno jest znieść bezczynność Rady. Zachęca ona jedynie rządy PiS i Fidesz do kontynuowania obecnej, antydemokratycznej ścieżki. Wzywamy państwa członkowskie, aby wreszcie przeniosły procedury określone w art. 7 na wyższy poziom oraz zadeklarowały, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia praworządności i praw podstawowych przez Polskę i Węgry. W przypadku utrzymywania się tego naruszenia, należy wprowadzić sankcje.

- Jakiego więcej dowodu potrzebujemy? Nie można przymykać oczu na Kaczyńskiego i Orbana, którzy toczą totalną wojnę z rządami prawa, niezależnymi mediami, kobietami i społecznością LGBTI+. Polska ignoruje nawet orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości!

- Istnieją niepokojące sygnały, że kilka państw członkowskich w istocie chętnie poparłoby Orbana i Kaczyńskiego, gdyby doszło do głosowania. Wzywamy te kraje, aby tego nie robiły i opowiedziały się po właściwej stronie historii!

- Ponadto nasza Izba już rok temu zwróciła się do Komisji Europejskiej o rozszerzenie zakresu procedury na podstawie art. 7 wobec Polski poprzez włączenie do niego stanu demokracji i poszanowania praw podstawowych.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit
SIPPEL Birgit
Koordynatorka
Niemcy
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Rzeczniczka prasowa
Polska
Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian