Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D przyjęła dziś z zadowoleniem przyjęcie zreformowanego wietnamskiego kodeksu pracy w wyniku głosowania w Zgromadzeniu Narodowym w Hanoi. Przed ratyfikacją przez Parlament Europejski umowy o wolnym handlu (FTA) między Wietnamem a UE reformy kodeksu pracy wysyłają eurodeputowanym S&D pozytywny sygnał, że Wietnam podejmuje kroki we właściwym kierunku w zakresie poprawy praw pracowniczych w celu wdrożenia pozostałych międzynarodowych kluczowych konwencji Organizacji Pracy (MOP). Zdaniem Grupy S&D wciąż istnieje jednak wiele obszarów, takich jak prawa człowieka, w których w Wietnamie należy poczynić postępy.

Kathleen van Brempt, koordynatorka w Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), powiedziała:

- Parlamentarzyści zagłosowali za zreformowanym kodeksem pracy, co oznacza, że wietnamskie Zgromadzenie Narodowe wysłało ważny sygnał na tym etapie w ramach procesu ratyfikacji umowy o wolnym handlu. Zdaniem Grupy S&D, umowa handlowa nie jest jednak sprawą zamkniętą. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, dotyczącej kolejnych etapów tego procesu, eurodeputowani S&D poświęcą dużo czasu i przyjrzą się dokładniej reformom oraz ocenią, czy odpowiadają one na apele naszej Grupy w kwestii dokonania konkretnych postępów w zakresie praw pracowniczych.

- W nowym Parlamencie Europejskim brak jest jakiejkolwiek automatycznej większości. Wiarygodna „mapa drogowa”, dotycząca kroków, jakie podejmie Wietnam, aby rozwiać nasze obawy, zwłaszcza w odniesieniu do ratyfikacji pozostałych podstawowych konwencji MOP, 105. w sprawie pracy przymusowej i 87. w sprawie wolności zrzeszania się, pomogłaby zbudować większość w Parlamencie Europejskim dla umowy o wolnym handlu między UE i Wietnamem.

 Jude Kirton-Darling, sprawozdawczyni pomocnicza, powiedziała:

- Podczas niedawnej wizyty delegacji komisji INTA w Hanoi eurodeputowani S&D mieli okazję wysłuchać wietnamskiego rządu, a także szeregu głosów społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych na temat sytuacji w Wietnamie w zakresie praw pracowniczych i praw człowieka. Podkreśliliśmy, że najwyższym priorytetem Grupy S&D jest konkretny postęp w zakresie poprawy praw pracowniczych i praw człowieka.

- Choć dzisiejsze głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym pokazuje, że Wietnam zrobił krok w dobrym kierunku, odpowiadając niektóre wyzwania, stojące przed pracownikami, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Reformy te muszą przyczynić się do ratyfikacji pozostałych podstawowych konwencji MOP i oczekujemy z niecierpliwością na uzyskanie od naszych wietnamskich odpowiedników wyraźniejszego obrazu tego, w jaki sposób ma do tego dojść. Grupa S&D chce także, aby podjęto bardziej konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka; w ostatnich latach uległa ona niestety pogorszeniu. Przepisy wykonawcze do nowej wietnamskiej ustawy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego powinny zagwarantować, że prawo to będzie szanować podstawowe wolności. Kluczowe znaczenie mają dla nas terminowe przygotowania do wdrożenia umowy o wolnym handlu, a w szczególności rozdział umowy dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju oraz konkretne postępy. Chcemy, aby nie tylko przedsiębiorstwa, ale także ludzie czerpali korzyści z bliższych stosunków handlowych między UE a Wietnamem.

Uwaga dla wydawców:

Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) rozpoczęła procedurę udzielenia zgody na zawarcie umów o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE a Wietnamem. Pierwsze dwie wymiany poglądów w tej sprawie odbyły się w dniach 2 października i 6 listopada, a kolejna wymiana poglądów planowana jest na 2-3 grudnia. Komisje rozwoju i rybołówstwa oraz Podkomisja Praw Człowieka wydają swoje opinie na temat procedury. Komisja INTA będzie głosować w dniach 20–21 stycznia 2020 roku. Głosowanie plenarne w tej sprawie zaplanowano na luty 2020 roku.

Zaangażowani europosłowie

VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Head of delegation
Koordynator
Belgia

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy