Podziel się:

The global and European health and economic crisis provoked by the COVID-19 virus reveals the limits and contradictions of our societies and our socio-economic systems and deepens existing ine-qualities. As we have witnessed in previous crises women are the most vulnerable, and at the same time vital to maintaining the public life and essential services and recovery. They are affected the most, immediately and for the long-term.

Powiązane dokumenty

S&D Group's position paper - A progressive gender-sensitive approach to the COVID-19 crisis

Position du groupe S&D - Une approche progressiste et sensible à la question du genre dans la crise du COVID-19

S&D Positionspapier - Eine progressive und geschlechtergerechte Antwort auf die Corona-Krise

Bozza del position paper presentato dal gruppo S&D - Un approccio progressista e sensibile alle questioni di genere sulla crisi del COVID-19

Documento de posición de S&D - Un enfoque progresista con la perspectiva de género de la crisis de COVID-19

Posição escrita S&D - Uma abordagem progressiva sensível à dimensão de género para a crise COVID-19

S&D programski dokument - Progresivni rodno osjetljivi pristup krizi COVID-19

S&D positionspapper - En progressiv jämställdhetslinje för COVID-19-krisen

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Przemysł przyszłości będzie miał ekologiczny, zrównoważony i socjalny charakter - proponuje Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Odnieśliśmy dzisiaj duży sukces w ramach walki ze zmianami klimatu. Komisja Ochrony Środowiska UE zażądała włączenia sektora żeglugi do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Komunikat prasowy

Grupa S&D: COVID-19 nie może być pretekstem do odsunięcia w czasie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. UE i ONZ muszą podjąć natychmiastowe działania