Departament ten nadzoruje następujące komisje parlamentarne:

 • Spraw Konstytucyjnych
 • Prawną
 • Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • Petycji

Departament przyczynia się do zwiększenia skuteczności Grupy S&D w tych komisjach poprzez: 

 • udzielanie pomocy naszym eurodeputowanym w przygotowywaniu tekstów legislacyjnych i nielegislacyjnych oraz poprawek 
 • negocjowanie tekstów parlamentarnych z innymi grupami parlamentarnymi, pracując z eurodeputowanymi S&D lub w ich imieniu 
 • zapewnianie spotkań informacyjnych, notatek wyjaśniających oraz badań na temat kwestii legislacyjnych i politycznych
 • pomoc w koordynacji wspólnego podejścia eurodeputowanych pracujących w różnych komisji parlamentarnych
 • zapewnianie organizacyjnego wsparcia dla eurodeputowanych S&D: organizowanie spotkań, dostarczanie informacji i informowanie ich o istotnych działaniach Komisji Europejskiej i Rady Ministrów
 • doradzanie naszym eurodeputowanym i pracownikom w sprawach dotyczących polityk wewnętrznych UE
 • współpracę ze związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
 • współpracę z naszym zespołem prasy i komunikacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania ze strony społeczeństwa, aby zapewnić jak największą przejrzystość prac Grupy
 • organizowanie konferencji i przygotowywanie publikacji związanych z pracą  Grupy.

Departament jest również odpowiedzialny za grupy robocze Grupy S&D ds.:

 • Europy cyfrowej
 • ekstremizmu, populizmu, nacjonalizmu i ksenofobii

Ogólnie rzecz biorąc, departament ten jest odpowiedzialny za długoterminowe planowanie strategiczne i polityczne oraz ogólnie za stosunki z:

 • Parlamentami krajowymi 
 • Związkami zawodowymi i społeczeństwem obywatelskim (w tym z organizacjami pozarządowymi)
 • Forami takimi jak Komitet Regionów
 • Organizacjami siostrzanymi takimi jak Partia Europejskich Socjalistów i Postępowy Sojusz
 • Fundacjami, w tym z Fundacją na rzecz Europejskich Studiów Postępowych.

Obecnym szefem tego departamentu i zastępcą sekretarza generalnego jest Frazer Clarke.

Head of Department, Deputy Secretary General
CLARKE Frazer
Wielka Brytania
LEENAARS Rianne
Assistant
Holandia

Digital Europe (2)

MLS Vaclav
Political Advisor
Republika Czeska
TASASIZ HANAVAN Esra
Assistant
Belgia

Extremism, Populism, Nationalism and Xenophobia (2)

TUSAR Anita
Political Advisor
Słowenia
PIISPA Minna
Assistant
Finlandia