Partia Europejskich Socjalistów (PES) skupia socjalistyczne, socjaldemokratyczne, laburzystowskie i demokratyczne partie z całej Unii Europejskiej i Norwegii. Walczą one razem o lepszą i bardziej postępową Europę.

PES, w której skład wchodzi 34 partii członkowskich, 12 partii stowarzyszonych i 12 partii o statusie obserwatora, jest reprezentowana politycznie w Parlamencie Europejskim, Radzie Europejskiej i Radzie Ministrów oraz w Komitecie Regionów. Komisja Europejska - choć jest niezależnym organem kolegialnym - posiada również w swoim składzie kilkoro komisarzy, którzy są członkami partii należących do PES. Od początku ruchu PES jego podstawowymi wartościami są demokracja, wolność, równość, pokój i sprawiedliwość. Wartości te stanowią jedną całość i tworzą wspólnie moralny kompas, służący do budowy postępowych społeczeństw. PES jest zaangażowana w walkę o sprawiedliwość społeczną, wzrost gospodarczy i zatrudnienie, prawa konsumentów, jasne zasady dla sektora finansowego, prawa człowieka i zrównoważony rozwój na całym świecie. Przyczynia się do kształtowania postępowych europejskich polityk i stara się zapewnić, by Europa działała na rzecz swoich obywateli.