Przewodniczący Grupy S&D - Udo Bullmann

Udo Bullmann jest przewodniczącym Grupy S&D i kieruje Grupą 188 eurodeputowanych. Dowiedz się więcej na temat jego wizji i pracy.

Udo Bullmann urodził się w Giessen w Niemczech w dniu 6 czerwca 1956 roku. Po wstąpieniu do niemieckiej partii socjaldemokratycznej SPD w 1975 roku, Udo bardzo szybko został aktywnym członkiem organizacji młodzieżowej tej partii, JUSOS. W latach 1989-1991 Udo pełnił funkcję przewodniczącego JUSOS w swoim rodzinnym regionie, Hesji. Od grudnia 2016 roku Udo jest członkiem Komitetu Wykonawczego SPD, a od marca 2017 roku - rzecznikiem prasowym Komitetu Wykonawczego do spraw europejskich.

W 1999 roku Udo Bullmann został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie wstąpił do naszej grupy parlamentarnej, która nosiła wówczas nazwę Grupa Partii Europejskich Socjalistów. Od czasu swojego wyboru na eurodeputowanego Udo zasiada w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON). W ramach swojej pracy, w czasie której wziął na siebie odpowiedzialność jako sprawozdawca wielu wniosków legislacyjnych i nielegislacyjnych, skupił się w szczególności na tym, by rynki finansowe stały się bardziej sprawiedliwe i przejrzyste, na walce z błędnym dogmatem polityki oszczędnościowej oraz na uruchomieniu inwestycji strategicznych w celu stworzenia w Europie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy wysokiej jakości. W latach 2009-2012 Udo działał również jako koordynator Grupy S&D w ECON.

W latach 2012-2017 Udo Bullmann przewodniczył niemieckiej delegacji SPD w Grupie S&D, do czasu wyboru na pierwszego wiceprzewodniczącego Grupy S&D. Jako wiceprzewodniczący, odpowiedzialny za model polityki gospodarczej i społecznej, Udo we współpracy z innymi wiceprzewodniczącymi Grupy, Kathleen Van Brempt i Isabelle Thomas, wdrożył nowe podejście do kształtowania polityki. Podejście to, oparte na agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej celach w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentruje się na szerokiej koordynacji polityki pomiędzy komisjami oraz na współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, na przykład w ramach nowo utworzonej przez Grupę S&D inicjatywy Progressive Society (Postępowe Społeczeństwo).

Jeszcze zanim Udo Bullmann został eurodeputowanym, kwestia integracji europejskiej leżała u podstaw jego politycznej i zawodowej tożsamości. Udo jest z wykształcenia politologiem; uzyskał tytuł doktora, a następnie profesora w zakresie europeistyki w katedrze Jean Monnet na Uniwersytecie w Giessen. W ramach swojej kariery naukowej Udo pełnił także funkcję wizytującego pracownika naukowego na Uniwersytecie Strathclyde w Glasgow.

Udo Bullmann jest żonaty i ma troje dzieci. Kocha muzykę i futbol i lubi literaturę.Udo Bullmann

 

[[{"fid":"151253","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"New S&D President, Udo Bullmann","field_file_image_title_text[und][0][value]":"http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-group-elects-new-group-president-udo-bullmann-let-s-renew-social-democracy-together-and"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"New S&D President, Udo Bullmann","title":"http://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/sd-group-elects-new-group-president-udo-bullmann-let-s-renew-social-democracy-together-and","height":"235","width":"631","border":"0","style":"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;","class":"media-element file-default"}}]]