Dzieje się teraz

Hot: Komunikat prasowy

S&Ds Times - Weekly Update. This Week's Highlights and What's Coming Up

Hot: Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Plik audiowizualny

The S&D's new Tax Justice Team

Video of the week
Komunikat prasowy

Nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć! 25 rocznica ludobójstwa w Srebrenicy

Komunikat prasowy

Pandemia COVID-19 pokazała codzienną dyskryminację osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nasze osiągnięcia

Jako wiodąca progresywna siła polityczna w Parlamencie Europejskim podjęliśmy istotne działania, które zapewniły sprawiedliwszą reakcję na wyzwania powstałe w obliczu kryzysu finansowego oraz jego poważnych konsekwencji gospodarczych i społecznych.

Osiągnięcie

Sprawiedliwa gospodarka w służbie obywateli

Osiągnięcie

Walka o sprawiedliwość podatkową

Osiągnięcie

Pogodzenie ochrony środowiska z naszą gospodarką

Osiągnięcie

Zapewnienie godziwego poziomu życia wszystkim Europejczykom

Nasze priorytety

Nasz Europejski Zielony Ład

Nowy model gospodarczy na rzecz postępowej Europy

Dumne, prężne demokracje i prawa podstawowe

Nasza postępowa wizja