Działania na rzecz postępowej polityki handlowej

Eurodeputowani S&D stanowią siłę napędową postępowej polityki handlowej w UE. Przy pomocy postępowej polityki handlowej nasi eurodeputowani pracują nad stworzeniem bardziej przejrzystego, demokratycznego, globalnego systemu handlowego, który przyniesie korzyści wielu stronom, a nie tylko nielicznym.

Nasza praca w Komisji Handlu Międzynarodowego

Nasi eurodeputowani w Komisji Handlu Międzynarodowego analizują umowy handlowe między UE a krajami trzecimi. Gdybyśmy pozostawili to zadanie komuś innemu, umowy handlowe mogłyby obniżyć standardy. Dzięki właściwemu podejściu, Grupa S&D postrzega umowy handlowe jako okazję do ochrony i wzmacniania naszych wysokich standardów pracowniczych i w dziedzinie ochrony środowiska oraz naszego stylu życia w przyszłości.

Nasze osiągnięcia

W kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej UE-Kanada (CETA) Socjaliści i Demokraci zagwarantowali porozumienie w kwestii wielu postępowych priorytetów.

Przewodziliśmy dążeniu do rozstrzygania sporów handlowych w przejrzysty i sprawiedliwy sposób. Teraz system arbitrażu prywatnego został zastąpiony systemem sądów inwestycyjnych. Zamiast wyłącznie przez prawników, decyzje podejmowane będą przez wysoko wykwalifikowanych sędziów. Zamiast posiedzeń za zamkniętymi drzwiami, postępowania będą przejrzyste, a orzeczenia podlegać będą kontroli.

Broniliśmy również praw rządów do regulacji i stanowienia prawa w interesie publicznym. CETA nie doprowadzi do obniżenia standardów UE; będą one obowiązywały zawsze jako bezwzględne minimum. Usługi publiczne nie ucierpią, a prawa pracownicze będą chronione. W przyszłych umowach handlowych nie będzie odwrotu od postępowych osiągnięć, jakie uzyskaliśmy w ramach CETA.

Nasze priorytety

Pragniemy zdefiniować nowe zasady dotyczące globalizacji i poszerzyć korzyści płynące z handlu. Globalizacja wymaga stosowania sprawiedliwych zasad, aby zapewnić wszystkim korzyści.

Negocjowanie sprawiedliwych umów handlowych

Powinniśmy współpracować na szczeblu europejskim oraz z postępowymi partnerami na całym świecie. UE jest handlowym gigantem. Jeśli UE wykorzysta w pełni swój wpływ, będziemy mogli negocjować sprawiedliwe i postępowe stosunki handlowe oraz walczyć z nieuczciwymi praktykami, takimi jak dumping, które stanowią zagrożenie dla europejskich miejsc pracy. 

Wzmocnienie standardów społecznych i środowiskowych w ramach handlu

Potrzebujemy zasad gwarantujących, że handel będzie nie tylko wolny, ale również sprawiedliwy. Nasze europejskie normy środowiskowe, socjalne, pracownicze i demokratyczne muszą zawsze obowiązywać jako bezwzględne minimum w każdej umowie handlowej. Istnieją już pewne globalne normy dotyczące pracy i ochrony środowiska, ale muszą one zostać wzmocnione, a jeśli nie będą one przestrzegane, nakładane muszą być odpowiednie sankcje.

Ustanowienie międzynarodowych standardów

Powinniśmy polepszyć prawa pracowników i prawa człowieka oraz wzmocnić walkę ze zmianami klimatycznymi na całym świecie, biorąc pod uwagę cały globalny łańcuch wartości. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw musi zostać wzmocniona poprzez wprowadzenie wiążących wymogów w zakresie zachowania należytej staranności.

Ochrona miejsc pracy

Priorytetem musi być ochrona europejskich miejsc pracy poprzez walkę z nieuczciwymi politykami dumpingowymi. Opowiadamy się za silniejszymi narzędziami ochrony handlu, aby skutecznie zwalczać dumping; musimy również rozsądnie dobierać naszych partnerów handlowych, przyglądając się ich doświadczeniom. Pracownikom, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji z powodu zmieniającej się struktury handlu światowego - zwłaszcza w przemyśle - należy zaoferować pomoc w dostosowaniu się do tego dzięki nowym możliwościom w zakresie szkolenia i zatrudnienia.

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd

Przewodniczący / Przewodnicząca
Niemcy

VAN BREMPT Kathleen

Koordynator
Belgia

KIRTON-DARLING Jude

Członek
Wielka Brytania

ANDROULAKIS Nikos

Członek
Grecja

ČĺŽ Miroslav

Członek
Słowacja

DANTI Nicola

Członek
Włochy

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

Członek
Hiszpania

TUDOSE Mihai

Członek
Rumunia

JONGERIUS Agnes

Zastępca
Holandia

BELKA Marek

Zastępca
Polska

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Grupa S&D żąda od Wietnamu dalszych gwarancji w dziedzinie praw pracowniczych i praw człowieka, zanim będzie mogła zagłosować za umową handlową

Komunikat prasowy

„Popieramy nową Komisję w ramach wymagającego, lojalnego i czujnego głosowania” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Uratujmy WTO przed śmiertelnym ciosem ze strony Trumpa - apeluje Grupa S&D w obronie handlu opartego na zasadach

Position papers

Position paper
Opublikowane:

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper
Opublikowane:

S&D position paper on migration & asylum

Position paper
Opublikowane:

For balanced trade: EU - China

Position paper
Opublikowane:

EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Position paper
Opublikowane:

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper
Opublikowane:

Sustainable development agenda post-2015

Position paper
Opublikowane:

Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negotiations (ISDS)

Position paper
Opublikowane:

EU-US negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement - TTIP

Related documents

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

Dziesięć postępowych zasad Grupy S&D na rzecz nowej ery umów handlowych

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

S&D Position Paper on Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negotiations

Powiązane dokumenty
Opublikowane:

EU-US negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement - TTIP. Position paper of the S&D Group