Działania na rzecz postępowej polityki handlowej

Eurodeputowani S&D stanowią siłę napędową postępowej polityki handlowej w UE. Przy pomocy postępowej polityki handlowej nasi eurodeputowani pracują nad stworzeniem bardziej przejrzystego, demokratycznego, globalnego systemu handlowego, który przyniesie korzyści wielu stronom, a nie tylko nielicznym.

Nasza praca w Komisji Handlu Międzynarodowego

Nasi eurodeputowani w Komisji Handlu Międzynarodowego analizują umowy handlowe między UE a krajami trzecimi. Gdybyśmy pozostawili to zadanie komuś innemu, umowy handlowe mogłyby obniżyć standardy. Dzięki właściwemu podejściu, Grupa S&D postrzega umowy handlowe jako okazję do ochrony i wzmacniania naszych wysokich standardów pracowniczych i w dziedzinie ochrony środowiska oraz naszego stylu życia w przyszłości.

Nasze osiągnięcia

W kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej UE-Kanada (CETA) Socjaliści i Demokraci zagwarantowali porozumienie w kwestii wielu postępowych priorytetów.

Przewodziliśmy dążeniu do rozstrzygania sporów handlowych w przejrzysty i sprawiedliwy sposób. Teraz system arbitrażu prywatnego został zastąpiony systemem sądów inwestycyjnych. Zamiast wyłącznie przez prawników, decyzje podejmowane będą przez wysoko wykwalifikowanych sędziów. Zamiast posiedzeń za zamkniętymi drzwiami, postępowania będą przejrzyste, a orzeczenia podlegać będą kontroli.

Broniliśmy również praw rządów do regulacji i stanowienia prawa w interesie publicznym. CETA nie doprowadzi do obniżenia standardów UE; będą one obowiązywały zawsze jako bezwzględne minimum. Usługi publiczne nie ucierpią, a prawa pracownicze będą chronione. W przyszłych umowach handlowych nie będzie odwrotu od postępowych osiągnięć, jakie uzyskaliśmy w ramach CETA.

Nasze priorytety

Pragniemy zdefiniować nowe zasady dotyczące globalizacji i poszerzyć korzyści płynące z handlu. Globalizacja wymaga stosowania sprawiedliwych zasad, aby zapewnić wszystkim korzyści.

Negocjowanie sprawiedliwych umów handlowych

Powinniśmy współpracować na szczeblu europejskim oraz z postępowymi partnerami na całym świecie. UE jest handlowym gigantem. Jeśli UE wykorzysta w pełni swój wpływ, będziemy mogli negocjować sprawiedliwe i postępowe stosunki handlowe oraz walczyć z nieuczciwymi praktykami, takimi jak dumping, które stanowią zagrożenie dla europejskich miejsc pracy. 

Wzmocnienie standardów społecznych i środowiskowych w ramach handlu

Potrzebujemy zasad gwarantujących, że handel będzie nie tylko wolny, ale również sprawiedliwy. Nasze europejskie normy środowiskowe, socjalne, pracownicze i demokratyczne muszą zawsze obowiązywać jako bezwzględne minimum w każdej umowie handlowej. Istnieją już pewne globalne normy dotyczące pracy i ochrony środowiska, ale muszą one zostać wzmocnione, a jeśli nie będą one przestrzegane, nakładane muszą być odpowiednie sankcje.

Ustanowienie międzynarodowych standardów

Powinniśmy polepszyć prawa pracowników i prawa człowieka oraz wzmocnić walkę ze zmianami klimatycznymi na całym świecie, biorąc pod uwagę cały globalny łańcuch wartości. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw musi zostać wzmocniona poprzez wprowadzenie wiążących wymogów w zakresie zachowania należytej staranności.

Ochrona miejsc pracy

Priorytetem musi być ochrona europejskich miejsc pracy poprzez walkę z nieuczciwymi politykami dumpingowymi. Opowiadamy się za silniejszymi narzędziami ochrony handlu, aby skutecznie zwalczać dumping; musimy również rozsądnie dobierać naszych partnerów handlowych, przyglądając się ich doświadczeniom. Pracownikom, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji z powodu zmieniającej się struktury handlu światowego - zwłaszcza w przemyśle - należy zaoferować pomoc w dostosowaniu się do tego dzięki nowym możliwościom w zakresie szkolenia i zatrudnienia.

Zaangażowani europosłowie

LANGE Bernd

LANGE Bernd

Przewodniczący / Przewodnicząca
Niemcy
VAN BREMPT Kathleen

VAN BREMPT Kathleen

Koordynator
Belgia
DE CASTRO Paolo

DE CASTRO Paolo

Członek
Włochy
ČĺŽ Miroslav

ČĺŽ Miroslav

Członek
Słowacja
GLUCKSMANN Raphaël

GLUCKSMANN Raphaël

Członek
Francja
PENKOVA Tsvetelina

PENKOVA Tsvetelina

Członek
Bułgaria
RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

Członek
Hiszpania
TUDOSE Mihai

TUDOSE Mihai

Członek
Rumunia
BELKA Marek

BELKA Marek

Zastępca
Polska
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Zastępca
Holandia

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Wielka Brytania powinna dotrzymać swoich obietnic

Komunikat prasowy

Umowa handlowa z UE wzmacnia prawa pracownicze wietnamskich pracowników

Komunikat prasowy

Zaktualizowana umowa między UE a Meksykiem wzmocni multilateralizm i pomoże w walce z korupcją w Meksyku - mówi Grupa S&D

Position papers

Position paper

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper

S&D position paper on migration & asylum

Position paper

For balanced trade: EU - China

Position paper

EU cohesion policy - an investment tool for the benefit of EU citizens

Position paper

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper

Sustainable development agenda post-2015

Position paper

Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negotiations (ISDS)

Position paper

EU-US negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement - TTIP

Related documents

Related document

Dziesięć postępowych zasad Grupy S&D na rzecz nowej ery umów handlowych

Related document

S&D Position Paper on Investor-state dispute settlement mechanisms in ongoing trade negotiations

Related document

EU-US negotiations for a Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement - TTIP. Position paper of the S&D Group