GLUCKSMANN Raphaël
GLUCKSMANN Raphaël
Członek
Born on 15/10/1979 , Paris

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Podkomisja Praw Człowieka , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Komisja Spraw Zagranicznych , Członek
  • Komisja Spraw Konstytucyjnych , Zastępca
  • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Mołdawia , Zastępca
  • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ANDRIEU Eric
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja
GLUCKSMANN Raphaël
Członek
Francja
GUILLAUME Sylvie
Head of delegation
Członek
Francja
LALUCQ Aurore
Członek
Francja
LARROUTUROU Pierre
Członek
Francja