GLUCKSMANN Raphaël
GLUCKSMANN Raphaël
Członek
Born on 15/10/1979 , Paris

Obowiązki

 • Parlamencie Europejskim , Członek
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

 • Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji , Przewodniczący / Przewodnicząca
 • Podkomisja Praw Człowieka , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
 • Komisja Spraw Zagranicznych , Członek
 • Komisja Handlu Międzynarodowego , Członek
 • Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych , Zastępca
 • Komisja Spraw Konstytucyjnych , Zastępca

Delegacje

 • Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Mołdawia , Zastępca
 • Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ANDRIEU Eric

ANDRIEU Eric

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Francja
LALUCQ Aurore

LALUCQ Aurore

Koordynator
Francja
GLUCKSMANN Raphaël

GLUCKSMANN Raphaël

Członek
Francja
GUILLAUME Sylvie

GUILLAUME Sylvie

Head of delegation
Członek
Francja
LARROUTUROU Pierre

LARROUTUROU Pierre

Członek
Francja
MEBAREK Nora

MEBAREK Nora

Członek
Francja