Opublikowane:
Podziel się:

Podczas dzisiejszej debaty plenarnej Socjaliści i Demokraci przedstawili pomyślny wynik niedawnych negocjacji z Radą Unii Europejskiej w sprawie Pakietu „Czysta Energii”. Jutro posiedzenie plenarne poprze porozumienie, zawarte przez negocjatorów PE, Miroslava Poche i José Blanco, dotyczące nowej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, a także nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną.

 

Grupa S&D dążyła do przyjęcia ambitnych celów: głównego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej o 32,5% do 2030 roku oraz wiążącego głównego celu zakładającego 32-procentowy udział energii odnawialnej w UE do 2030 roku, w celu dostosowania europejskich celów do realizacji porozumienia paryskiego w sprawie walki ze zmianą klimatu.

 

Negocjatorzy Grupy S&D zapewnili także, że energia będzie dostępna po przystępnych cenach dla wszystkich, a w szczególności dla grup znajdujących się w najtrudniejszym położeniu.

 

Eurodeputowany S&D, Miroslav Poche, który jest autorem sprawozdania parlamentarnego dotyczącego dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, powiedział:

 

- Oszczędzanie energii to polityka korzystna dla wszystkich Europejczyków. Szacuje się, że poprawa efektywności energetycznej o 32,5% do 2030 roku spowoduje powstanie 840 000 nowych miejsc pracy w UE, nie wspominając o zaoszczędzonych pieniądzach i ochronie środowiska. Oczekujemy, że będziemy nawet jeszcze bardziej ambitni przed 2030 rokiem, ponieważ zapewniliśmy, że przegląd przed 2023 rokiem będzie zawierał wyłącznie korektę w górę, aby uwzględnić spodziewane obniżki kosztów, wynikające ze zmian gospodarczych lub technologicznych.

 

- Jest to również bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o konkurencyjność europejskiego przemysłu, gdyż prowadzi do redukcji kosztów i pobudzania dodatkowych inwestycji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, szczególnie w sektorze budowlanym.

 

- Przede wszystkim jesteśmy dumni z tego, że dotrzymaliśmy słowa i wdrożyliśmy Manifest w sprawie ubóstwa energetycznego, przyjęty przez Grupę S&D w marcu 2016 roku. Obywatele skorzystają na tym, ponieważ będą w stanie pozwolić sobie na opłacanie ogrzewania w zimie i chłodzenie w lecie, a lepiej ocieplone budynki poprawią dobrobyt wszystkich osób.

 

Negocjator Parlamentu ds. energii odnawialnej, eurodeputowany S&D, José Blanco powiedział:

 

- To duży krok w kierunku tak bardzo potrzebnej rewolucji energetycznej; cieszę się, że UE zajmuje wiodącą pozycję na świecie w kwestii procesu przechodzenia na zrównoważony model gospodarczy. Kładziemy fundamenty pod przyszłą gospodarkę bezemisyjną, która przyniesie Europie oszczędności warte miliony euro, jeśli chodzi o import paliw, da uprawnienia obywatelom do produkcji własnej energii, a także poprawi stan naszego zdrowia i środowiska. Rewolucja ta będzie miała wpływ na sektory ogrzewania i chłodzenia, a także na sektor transportu; będzie ona sprzyjać innowacjom i stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy.

 

- Porozumienie to ustanawia prawo do wytwarzania energii na użytek własny, do wytwarzania, przechowywania, użytkowania i sprzedaży nadwyżek produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz prawo do wynagrodzenia za energię elektryczną wprowadzaną do sieci.

 

- Jednym z kluczowych aspektów jest pewność prawna, którą zapewniamy odnawialnym źródłom energii, a także etyczne i zrównoważone wykorzystywanie tych odnawialnych źródeł. Wyciągnęliśmy lekcje z wcześniejszych błędów i po raz pierwszy wprowadzamy spójną strategię. Biopaliwa, przyczyniające się do dużej pośredniej zmiany przeznaczenia gruntów, będą stopniowo wycofywane poprzez proces certyfikacji biopaliw przyczyniających się do niskiej pośredniej zmiany przeznaczenia gruntów.*

 

- Zniechęcamy do inwestowania w nową produkcję biopaliw opartych na roślinach uprawnych i dążymy do produkcji zaawansowanych biopaliw, wykorzystujących takie materiały, jak odpady leśne, odpady rolnicze i odchody zwierzęce.

 

- Unia przeznaczy dodatkowe fundusze na ułatwienie sprawiedliwego przejścia regionów intensywnie wykorzystujących węgiel na zwiększony udział energii odnawialnej.

 

* Uwaga dla wydawców:

Biopaliwa pierwszej generacji zostaną ograniczone do pułapu poziomu zużycia energii w każdym z państw członkowskich w 2020 roku, z dodatkowym dozwolonym 1% (zawsze z maksymalnym pułapem 7%), a państwa członkowskie o poziomie zużycia energii poniżej 2% będą mogły zwiększyć ten poziom do 2%.

 

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Parlament Europejski ogłasza stan alarmu klimatycznego. UE musi teraz przejąć inicjatywę w walce ze zmianami klimatu na konferencji COP25

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Parlament Europejski, aby ogłosił stan zagrożenia klimatycznego przed konferencją COP25

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Timmermans jest właściwą osobą, która zapewni, że UE spełni oczekiwania obywateli w kwestii Nowego Zielonego Ładu