Opublikowane:
Podziel się:

Kraje UE nie są w stanie odpowiednio zintegrować dzieci uchodźców z systemami szkolnymi - wynika z nowego badania porównawczego, zaprezentowanego dzisiaj przez Globalne Forum Postępu (GPF) przed debatą w Parlamencie Europejskim, która odbędzie się w przyszłym miesiącu z udziałem Komisji Europejskiej i Rady ds. ochrony dzieci uchodźców. 

Prawo UE stanowi, że każdy europejski kraj musi zapewnić dostęp do edukacji każdemu dziecku uchodźcy w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o azyl. Badanie, przeprowadzone na zlecenie Globalnego Forum Postępu, we współpracy z Grupą ds. Polityki Migracyjnej i siecią Sirius ds. migracji i edukacji, dowodzi zamiast tego opóźnień i braku środków, służących do osiągnięcia tego celu. W najlepszych przypadkach zapewniona edukacja często przekłada się na zajęcia edukacyjno-rekreacyjne, a nie na faktyczne kształcenie. Ponadto badanie ujawnia znaczne różnice w tej kwestii pomiędzy krajami UE, a także w obrębie tego samego kraju.

 

Przedstawiając wyniki badania w Parlamencie Europejskim w Brukseli, przewodniczący GPF, Enrique Guerrero, powiedział:

- Od początku 2015 roku do obozów dla uchodźców w Europie i Turcji przybyło co najmniej 1,5 miliona dzieci uciekających przed konfliktami w swoich krajach. Większość z nich straciła już średnio dwa i pół roku nauki szkolnej z powodu konfliktów i przemocy w swoich krajach (UNICEF, 2017). W Europie przesiedlanie do różnych ośrodków dla uchodźców i inne opóźnienia w ocenie wniosków o azyl mogą przyczynić się do straty w postaci dodatkowych trzech i pół roku, podczas których będą one pozbawione możliwości uczenia się. W przypadku małoletnich bez opieki może to trwać nawet dłużej, ponieważ należy im znaleźć również opiekuna.

- Z pragmatycznego punktu widzenia, wysyłanie dzieci uchodźców z powrotem do szkół jest również najlepszym sposobem ich ochrony przed nadużyciami, wykorzystywaniem i radykalizacją.

- Niestety, jednym z najbardziej dramatycznych wyników naszych badań jest fakt, że większość tych dzieci w dramatyczny sposób zniknęła z radarów władz publicznych. Bardzo mało jest oficjalnych danych i informacji o nich i ich integracji w systemie szkolnym.

 

Thomas Huddleston, dyrektor ds. badań w Grupie ds. Polityki Migracyjnej i przewodniczący sieci Sirius ds. edukacji i migracji, powiedział:

- Chociaż państwa członkowskie miały trzy lata na przygotowanie konkretnych rekomendacji oraz wsparcie ze strony Komisji Europejskiej i ekspertów takich jak SIRIUS, nasze badania nadal dowodzą niewystarczającej pomocy dla uczniów uchodźców i ich rodzin, a także znacznych różnic i luk pomiędzy europejskimi krajami.

- Europa zawodzi dzieci uchodźców, nie monitorując, jak dobrze radzą sobie w szkole i w społeczeństwie. Europa nie może przymykać oczu na potrzeby tych dzieci i ich silne pragnienie uczenia się.

 

Pełne badanie jest dostępne tutaj: www.globalprogressiveforum.org/backtoschool

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez komisję specjalną PE ds. zewnętrznej ingerencji w europejskich procesach demokratycznych

Komunikat prasowy

Von der Leyen musi podjąć szybko działania dotyczące jej zobowiązania do naprawy unijnego systemu azylowego oraz ratowania życia ludzi na Morzu Śródziemnym

Komunikat prasowy

Będziemy popierać panią von der Leyen dopóty, dopóki będzie dotrzymywała obietnic - powiedziała Iratxe García