Podziel się:

Kraje UE nie są w stanie odpowiednio zintegrować dzieci uchodźców z systemami szkolnymi - wynika z nowego badania porównawczego, zaprezentowanego dzisiaj przez Globalne Forum Postępu (GPF) przed debatą w Parlamencie Europejskim, która odbędzie się w przyszłym miesiącu z udziałem Komisji Europejskiej i Rady ds. ochrony dzieci uchodźców. 

Prawo UE stanowi, że każdy europejski kraj musi zapewnić dostęp do edukacji każdemu dziecku uchodźcy w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o azyl. Badanie, przeprowadzone na zlecenie Globalnego Forum Postępu, we współpracy z Grupą ds. Polityki Migracyjnej i siecią Sirius ds. migracji i edukacji, dowodzi zamiast tego opóźnień i braku środków, służących do osiągnięcia tego celu. W najlepszych przypadkach zapewniona edukacja często przekłada się na zajęcia edukacyjno-rekreacyjne, a nie na faktyczne kształcenie. Ponadto badanie ujawnia znaczne różnice w tej kwestii pomiędzy krajami UE, a także w obrębie tego samego kraju.

 

Przedstawiając wyniki badania w Parlamencie Europejskim w Brukseli, przewodniczący GPF, Enrique Guerrero, powiedział:

- Od początku 2015 roku do obozów dla uchodźców w Europie i Turcji przybyło co najmniej 1,5 miliona dzieci uciekających przed konfliktami w swoich krajach. Większość z nich straciła już średnio dwa i pół roku nauki szkolnej z powodu konfliktów i przemocy w swoich krajach (UNICEF, 2017). W Europie przesiedlanie do różnych ośrodków dla uchodźców i inne opóźnienia w ocenie wniosków o azyl mogą przyczynić się do straty w postaci dodatkowych trzech i pół roku, podczas których będą one pozbawione możliwości uczenia się. W przypadku małoletnich bez opieki może to trwać nawet dłużej, ponieważ należy im znaleźć również opiekuna.

- Z pragmatycznego punktu widzenia, wysyłanie dzieci uchodźców z powrotem do szkół jest również najlepszym sposobem ich ochrony przed nadużyciami, wykorzystywaniem i radykalizacją.

- Niestety, jednym z najbardziej dramatycznych wyników naszych badań jest fakt, że większość tych dzieci w dramatyczny sposób zniknęła z radarów władz publicznych. Bardzo mało jest oficjalnych danych i informacji o nich i ich integracji w systemie szkolnym.

 

Thomas Huddleston, dyrektor ds. badań w Grupie ds. Polityki Migracyjnej i przewodniczący sieci Sirius ds. edukacji i migracji, powiedział:

- Chociaż państwa członkowskie miały trzy lata na przygotowanie konkretnych rekomendacji oraz wsparcie ze strony Komisji Europejskiej i ekspertów takich jak SIRIUS, nasze badania nadal dowodzą niewystarczającej pomocy dla uczniów uchodźców i ich rodzin, a także znacznych różnic i luk pomiędzy europejskimi krajami.

- Europa zawodzi dzieci uchodźców, nie monitorując, jak dobrze radzą sobie w szkole i w społeczeństwie. Europa nie może przymykać oczu na potrzeby tych dzieci i ich silne pragnienie uczenia się.

 

Pełne badanie jest dostępne tutaj: www.globalprogressiveforum.org/backtoschool

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE musi nałożyć nowe, poważne sankcje, jeśli Rosja nie zwolni natychmiast Aleksieja Nawalnego

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o nadzwyczajną pomoc i długoterminowe rozwiązanie kryzysu humanitarnego dotyczącego migrantów w Bośni i Hercegowinie

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania