Podziel się:

Komisja Europejska powinna wystąpić z wnioskiem w sprawie ogólnounijnego prawodawstwa, aby chronić tych, którzy ujawniają wykroczenia lub niewłaściwe postępowanie dla dobra publicznego; Grupa S&D jest zdeterminowana przejąć inicjatywę w tej walce i dowieść, że prawodawstwo w tej sprawie na poziomie UE jest możliwe. Potrzebna jest do tego jedynie wola polityczna. Takie przesłanie płynęło z dzisiejszej konferencji w Parlamencie Europejskim, zorganizowanej przez Grupę S&D w sprawie ochrony informatorów. 

Rzeczniczka Grupy S&D do spraw prawnych, Evelyn Regner, powiedziała: 

- Demokratyczne społeczeństwo zależy od odważnych i dzielnych informatorów, którzy rzucają światło na podejrzane praktyki lub nielegalne działania. Jednak zbyt często ci, które ujawniają niewłaściwe działania, mają do czynienia z procesami i karami, a sprawcy wykroczeń kontynuują swoją pracę bez żadnych sankcji.

- Wielokrotnie doniesienia mają skutki ponadgraniczne, ale obecnie nie ma żadnych środków na szczeblu UE, aby zachęcić posiadających te informacje, aby przekazali je dalej. Informatorzy powinni czuć się bezpiecznie i muszą mieć zapewnioną jasność prawną.

- UE poza miłymi słowami powinna zapewnić skuteczną ochronę tym, którzy ujawniają podejrzane działania, działają dla dobra społeczeństwa i ryzykują własną reputację i egzystencję ekonomiczną, a czasem nawet swoją wolność. Oczekujemy, że Komisja podejdzie poważnie do tego problemu i włączy go do swojego planu działań na 2017 rok.

 

Rzeczniczka S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès, powiedziała:

- Uchylanie się od podatków i unikanie opodatkowania kosztują rządy Unii Europejskiej 1 bilion euro rocznie. Walka z tą plagą i udowodnienie, że Unia Europejska nie stawia banków i międzynarodowych korporacji ponad sprawiedliwością i prawami człowieka, musi być naszym priorytetem numer jeden, abyśmy mogli sfinansować usługi publiczne dobrej jakości oraz przyczynić się do przyspieszenia transformacji ekologicznej i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie.  

- Jak przekonaliśmy się w przypadku afer LuxLeaks oraz Papers Panama, informatorzy odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu podejrzanych działań, które pozwalają wielonarodowym spółkom i bardzo zamożnym osobom unikać płacenia podatków za pomocą rabunku. 

- Grupa S&D będzie nadal dążyć do przyjęcia kompleksowych ram prawnych, które zagwarantują ochronę przed odwetem lub ściganiem tych, którzy ujawniają nielegalne, niemoralne, niewłaściwe lub nieetyczne działania. Pragniemy, aby Parlament mógł jak najszybciej rozpocząć pracę nad własnym sprawozdaniem w tej sprawie i przyjrzeć się innej podstawie prawnej dla tego nowego prawa.  

Zaangażowani europosłowie

REGNER Evelyn
REGNER Evelyn
Członkini
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy jednolity zbiór przepisów wzmacnia unijne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Komunikat prasowy
Dochodzenie w sprawie Frontexu ujawnia zaniedbania kierownictwa i pilną potrzebę zmian
Komunikat prasowy
W obliczu zagrożenia strefy Schengen, Grupa S&D przewodzi apelom o pilne wprowadzenie zmian