Opublikowane:
Podziel się:

Zabierając głos po debacie i głosowaniu w sprawie europejskiego nakazu ochrony, eurodeputowana Soraya Post, rzeczniczka Grupy S&D ds. praw człowieka, powiedziała:

 

- To wstyd, że tysiące ludzi potrzebują narodowej ochrony przed przemocą, a europejski nakaz ochrony został dotychczas zastosowany tylko siedem razy. Oczywiście ani Komisja, ani państwa członkowskie nie podeszły na poważnie do swojej odpowiedzialności. Siedem lat po ustanowieniu europejskiego nakazu ochrony, służba publiczna, organizacje ofiar lub same ofiary, nie wiedzą, że mogą one zabrać ze sobą krajowy nakaz ochrony lub korzystać z niego podczas podróży lub wyjazdu za granicę.

 

- Wzywamy Komisję i państwa członkowskie, aby upewniły się, że ofiary i służby, które się z nimi kontaktują, wiedzą o istnieniu europejskiego nakazu ochrony i o tym, jak działa. Dyrektywa ta powinna zostać w pełni wdrożona w państwach członkowskich, a walka z przemocą ze względu na płeć powinna być kwestią priorytetową w unijnej agendzie w dziedzinie bezpieczeństwa. Każdy ma prawo do życia w wolności od przemocy i strachu.

 

Eurodeputowana Iratxe García Pérez, rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równości płci, powiedziała:

 

- Dziś w Europie co trzecia kobieta doświadcza przemocy. Możemy przynajmniej zadbać o to, aby ofiary przemocy były chronione w swoim kraju i podczas podróży za granicę. Komisja i państwa członkowskie muszą wyraźnie zwiększyć swoje wysiłki i pokazać, że poważnie podchodzą do ratowania ludzkich istnień.

 

Uwaga dla wydawcy:

 

Dyrektywa 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony ustanawia mechanizm na rzecz wzajemnego uznawania środków ochrony ofiar przestępstw. Dyrektywa weszła w życie w styczniu 2011 roku, a państwa członkowskie UE, z wyjątkiem Danii i Irlandii, powinny były przyjąć dyrektywę do stycznia 2015 roku. Dyrektywa zawiera klauzulę przeglądową, która stanowi, że do dnia 11 stycznia 2016 roku Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy. Do tej pory Komisja nie przedłożyła żadnego sprawozdania w tej sprawie.

Tagi:
  • women
  • social
  • Iratxe García Pérez MEP

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Nowo wybrana przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, oznajmia: Europa musi odzyskać swoją społeczną duszę i uczynić ludzi priorytetem w działaniach politycznych

Komunikat prasowy

UE musi robić więcej w obronie praw mniejszości LGBTI w Europie i na całym świecie

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Turcję do poszanowania suwerenności Cypru