Podziel się:

Po dwudniowej misji rozpoznawczej Komisji ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (PEST) w siedzibie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Parmie, Grupa S&D może bez wątpliwości ocenić, że EFSA ma stanowczo zbyt mały personel i jest niedostatecznie finansowana. Może to wpłynąć na możliwości i skuteczność kontroli w kwestii potencjalnie szkodliwych substancji dla ludzkiego zdrowia, łańcucha pokarmowego i środowiska.

Przewodniczący komisji PEST, eurodeputowany S&D, Eric Andrieu, powiedział:

- Bezpieczeństwo żywności, przejrzystość i niezależność od prywatnych interesów; czy te najważniejsze priorytety są koniecznością dla UE? Zdecydowanie tak!

- Czy Urząd UE ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), aby osiągnąć te kluczowe cele, ma zapewniony dostateczny personel i odpowiednie środki? Absolutnie nie!

- W obecnej sytuacji EFSA po prostu nie jest w stanie przeprowadzać własnych ocen dotyczących wszystkich możliwych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, wywoływanych potencjalnie przez toksyczne, rakotwórcze i szkodliwe substancje działające na zwierzęta i środowisko.

- Przyjmujemy niewątpliwie z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej dotyczący zwiększenia obecnego budżetu EFSA o ponad 60 milionów euro rocznie. Te dodatkowe pieniądze są jednak przeznaczone na nowe zadania, podczas gdy EFSA potrzebuje przede wszystkim więcej funduszy na swoją podstawową działalność.

- Niniejszy wniosek, który państwa członkowskie powinny w pełni poprzeć, może pomóc EFSA w tym, by była ona w mniejszym stopniu uzależniona od ekspertów z państw członkowskich, a nawet od prywatnych badań i ocen ryzyka. Nie może być tu żadnych wątpliwości; należy zapobiegać ewentualnemu konfliktowi interesów lub brakowi przejrzystości.

Członkini komisji PEST, eurodeputowana S&D, Simona Bonafè, powiedziała:

- Obywatelskie prawa do ochrony zdrowia i interesy publiczne są zawsze najważniejsze! Mają one jednak cenę, koszt, który musi zostać wspólnie zapłacony przez UE i wszystkie państwa członkowskie. Jest to przede wszystkim kwestia politycznej woli i priorytetów. Czy chcemy sprostać oczekiwaniom europejskich obywateli w kwestii bardziej wydajnego i wzmocnionego systemu kontroli w całym łańcuchu żywnościowym?

- EFSA, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, musi zatem zostać znacznie wzmocniony pod względem personelu, funduszy oraz możliwości w zakresie dokonywania ewaluacji i oceny.

- Nie ma innego możliwego rozwiązania. Nie możemy wskazywać palcem na UE, podczas gdy państwa członkowskie nie inwestują w dostateczny sposób w kontrole bezpieczeństwa żywności.

Zaangażowani europosłowie

BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy

Kontakt dla prasy

 BERNAS, Jan

BERNAS, Jan

Political Advisor
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Komisja UE musi zintensyfikować działania na rzecz globalnej eliminacji Covid-19. To jedyny sposób na pokonanie tej pandemii

Komunikat prasowy

Grupa S&D mówi NIE dla egoistycznego, narodowego podejścia do szczepień. Jedynym wyjściem jest podejście unijne

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o bezpieczne szczepionki przeciwko Covid-19, szybko dostępne dla wszystkich, którzy ich potrzebują, a nie tylko dla tych, których na nie stać