Opublikowane:
Podziel się:

Reagując na szybko zmieniającą się sytuację na Morzu Azowskim, strategicznym ramieniu Morza Czarnego, na którym Rosja i Ukraina dzielą linię brzegową, Grupa S&D potępia eskalację sytuacji na morzu między oboma krajami, wzywa do zachowania powściągliwości oraz apeluje do wysokiej przedstawiciel Mogherini o podjęcie mediacji między Moskwą i Kijowem w celu znalezienia pokojowego rozwiązania.

 

Już w październiku Parlament Europejski wyraźnie stwierdził w rezolucji przyjętej przy poparciu ze strony Grupy S&D, że budowa Mostu Kerczeńskiego na bezprawnie okupowanym Półwyspie Krymskim przez Federację Rosyjską bez zgody Ukrainy jest niedopuszczalna i zagraża bezpieczeństwu całego regionu.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne, Victor Boştinaru powiedział:

 

- Zdecydowanie potępiamy najnowsze działania wojenne w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim. Rosja otwarcie narusza prawo międzynarodowe i zagraża bezpieczeństwu i stabilności Ukrainy i całego regionu, co jest niedopuszczalne i stanowi kolejne przestępstwo dokonane przez Rosję przeciwko suwerenności, bezpieczeństwu i integralności terytorialnej Ukrainy.

 

- Wzywamy do zachowania powściągliwości po obu stronach, a Rosję w szczególności do uwolnienia zajętych jednostek i zatrzymanych ukraińskich żołnierzy, przestrzegania prawa międzynarodowego, deeskalacji napięcia oraz zapewnienia wolnej i bezpiecznej żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską i na Morzu Azowskim. Wspieramy Ukrainę w tym trudnym momencie i potwierdzamy nasze zaangażowanie w kwestii obrony jej integralności terytorialnej i suwerenności.

 

Rzecznik Grupy S&D do spraw zagranicznych, eurodeputowany Knut Fleckenstein powiedział:

 

- Nasze fundamentalne stanowisko jest jasne: Rosja nie może jednostronnie zamykać Cieśniny Kerczeńskiej. Cieśnina ta musi być otwarta dla żeglugi, w tym dla statków z UE. Obie strony muszą przestrzegać przepisów. Ofiarami blokady lub dalszej eskalacji będą narody ukraiński i rosyjski.

 

- Nie możemy lekceważyć tej sytuacji. Należy zrobić wszystko, aby zapobiec wybuchowi jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. Dlatego też ważne jest, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ omówiła dzisiaj tę kwestię. Wzywamy wszystkie strony do kontynuowania dialogu i deeskalacji sytuacji. Obwinianie drugiej strony nie doprowadzi do rozwiązania, dlatego też rozmowy muszą być oddzielone od statusu Krymu.

 

- Wysoka przedstawiciel Mogherini powinna podjąć się mediacji pomiędzy Kijowem a Moskwą, aby doprowadzić do deeskalacji tej sytuacji. UE może jednak zaoferować swoją pomoc tylko wtedy, gdy obie strony zgodzą się na taką mediację i na konstruktywne rozmowy.

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga

CZERNY-GRIMM Inga

Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia posunięcie Chin mające na celu wzmocnienie kontroli nad Hongkongiem

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Państwa członkowskie UE powinny zintensyfikować wysiłki na rzecz wspierania mieszkańców Syrii, ale bez normalizacji stosunków z reżimem Assada

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy serbski parlament jest kpiną z demokracji; ma to wpływ na proces rozszerzenia