Podziel się:

Grupa S&D ponowiła dziś swój apel o zmianę prawodawstwa UE w celu zapewnienia, że osoby świadczące pomoc humanitarną dla uchodźców nie będą penalizowane. Apel ten został wygłoszony w następstwie petycji do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, która była dzisiaj przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim.
 
Rzeczniczka Grupy S&D w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Soledad Cabezón Ruiz powiedziała:
 
- Osoby, które - często narażając się przy tym na niebezpieczne sytuacje - szczególny wysiłek wkładają w to, aby świadczyć pomoc humanitarną osobom uciekającym przed wojną i prześladowaniami, powinny być doceniane, a nie ścigane. Petycja złożona w Parlamencie przez organizację pozarządową PROEMAID (Professional Emergency Aid) podnosi wiele ważnych kwestii, które w pełni popieramy. Apelowaliśmy konsekwentnie o zmianę przedmiotowego prawa UE, aby zapewnić oczywistą rzecz, iż osoby świadczące pomoc humanitarną nie powinny być karane.
 
Eurodeputowany S&D, Juan Fernando López Aguilar, który śledzi tę kwestię w Komisji Wolności Obywatelskich, Komisji Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, powiedział:
 
- W ramach istniejących przepisów państwa członkowskie powinny wykazać się zdrowym rozsądkiem i nie traktować ludzi świadczących pomoc osobom potrzebującym tak, jak traktują przemytników ludzi. Jednak jest kwestią oburzającą fakt, że prawodawstwo UE jest podstawą do ich kryminalizacji w pierwszej kolejności. Nasze stanowisko jest bardzo jasne. Ktoś, kto udziela pomocy humanitarnej osobom jej potrzebującym, nie może być w żadnym razie traktowany jak przestępca. Przedmiotowa dyrektywa musi zostać zmieniona, aby to zapewnić.
 
Uwaga dla wydawców
 
Przedmiotowa dyrektywa to dyrektywa Rady 2002/90/WE, definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu. Dyrektywa ta jest ważna, gdyż penalizuje osoby zajmujące się przemytem ludzi. Chcemy jednak, aby dyrektywa ta została poddana przeglądowi w celu zapewnienia, że osoby świadczące pomoc humanitarną zostaną z niej wyraźnie wyłączone.
 
Pełen tekst petycji dostępny jest tutaj
 
Tekst przedmiotowej dyrektywy dostępny jest tutaj

Zaangażowani europosłowie

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando
Członek
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi
Komunikat prasowy
Eurodeputowani głosują za zwiększeniem finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, walczących o nasze prawa, nasze wartości i sprawiedliwość
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Wyrażamy uznanie dla reform wymiaru sprawiedliwości na Malcie, ale osoby odpowiedzialne za zabójstwo Daphne Caruany Galizii muszą zostać postawione przed sądem