Podziel się:

Parlament Europejski poparł dziś porozumienie osiągnięte z Radą UE, mające na celu zaktualizowanie obecnej dyrektywy w sprawie świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (AVMSD). Do tej pory dyrektywa ta obejmowała swoim zakresem jedynie klasyczną telewizję i usługi na żądanie. Teraz będzie regulować wszystkie media audiowizualne, w tym usługi wideo w Internecie.

 

Przegląd dyrektywy wzmacnia ochronę małoletnich przed przemocą lub szkodliwymi treściami, a także mową nienawiści poprzez wprowadzenie wyraźnej odpowiedzialności platform, udostępniających filmy wideo (np. YouTube), a także mediów społecznościowych (takich jak Facebook i Instagram).

 

Kompromis ten gwarantuje również pozbawiony barier dostęp do usług online, limit liczbowy dla europejskich utworów na poziomie 30% w katalogach platform udostępniających wideo na żądanie, wyraźną identyfikację utworów jako „europejskich” w usługach transmisji strumieniowej, takich jak Netflix oraz wymóg przejrzystości dotyczący handlowych przekazów audiowizualnych, sponsoringu i lokowania produktu, np. w filmach wideo na YouTube.

 

Eurodeputowana S&D, Petra Kammerevert, jedna z dwóch negocjatorek Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, powiedziała:

 

- Szczególne znaczenie miało dla nas dostosowanie standardów ochrony w zakresie usług internetowych do standardów w zakresie tradycyjnych nadawców telewizyjnych, ponieważ obecnie mają one podobny zasięg. Dlatego też jednym z istotnych aspektów negocjacji było dostosowanie przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie handlowych przekazów kanałów internetowych.

 

- Ambitne regulacje dotyczące dostępu pozbawionego barier oraz kompetencji medialnych, a także ochrona małoletnich, były kolejnymi ważnymi kwestiami dla Grupy S&D. Reforma gwarantuje, że małoletni będą chronieni przed niebezpiecznymi i niedostosowanymi do ich wieku treściami, które są ogólnie dostępne w Internecie, np. poprzez wprowadzenie narzędzi weryfikacji wieku.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. kultury, eurodeputowana Silvia Costa powiedziała:

 

- Zmiany wprowadzone do dyrektywy dostosowują ją do nowych technologii i zapewniają równe szanse wszystkim firmom dostarczającym treści audiowizualne, od tradycyjnej telewizji po usługi na żądanie, platformy udostępniania plików wideo i sieci społecznościowe.

 

- Oprócz zapewnienia minimalnego progu 30% dla europejskich treści, państwa członkowskie będą teraz mogły wymagać od dostawców usług medialnych wkładu finansowego do krajowych funduszy lub bezpośredniego inwestowania w oryginalne treści, aby stymulować i tak już kwitnący przemysł kulturalny. Jestem również bardzo szczęśliwa z tego powodu, że do dyrektywy zostały włączone nasze wnioski dotyczące ochrony małoletnich także na platformach.

 

Uwaga dla wydawców: Państwa członkowskie będą miały 21 miesięcy na wdrożenie dyrektywy do ustawodawstwa krajowego po jej opublikowaniu i wejściu w życie.

Zaangażowani europosłowie

KAMMEREVERT Petra
KAMMEREVERT Petra
Koordynatorka
Niemcy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D tworzy podstawy dla bardziej inkluzywnego programu Erasmus+
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii
Komunikat prasowy
UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D