Podziel się:

W następstwie petycji podpisanych przez tysiące Europejczyków, Grupa S&D wezwała Radę Europejską i Komisję, aby zrobiły więcej, by zapewnić, żeby obywatele UE nie zostali wykluczeni z głosowania tylko dlatego, że mieszkają w innym państwie członkowskim UE. Obecnie obywatele sześciu państw członkowskich (Cypru, Danii, Niemiec, Irlandii, Malty i Wielkiej Brytanii) napotykają na ograniczenia w zakresie prawa do głosowania w wyborach krajowych, jeśli mieszkają za granicą.

 

Eurodeputowana Grupy S&D, odpowiedzialna za tę kwestię w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, Jude Kirton-Darling powiedziała:

 

- Fakt, że obywatele UE z kilku państw członkowskich tracą prawo do głosowania w wyborach krajowych tylko dlatego, że zdecydowali się zamieszkać w innym kraju, jest nie do przyjęcia. Ludzie ci korzystają z prawa do życia, pracy, studiów lub emerytury w innym państwie członkowskim, które jest zagwarantowane przez traktaty UE. Nie powinno to oznaczać, że utracą oni prawo do głosowania w swoim kraju.

 

- Jak wynika z głosowania w referendum na temat UE w Wielkiej Brytanii, wyniki głosowań, w których obywatele nie mogli wziąć udziału, mogą mieć ogromny wpływ na ich życie. Wzywamy dzisiaj Radę Europejską i Komisję do podjęcia działań w celu zagwarantowania, by żaden obywatel nie został pozbawiony prawa głosu tylko dlatego, że mieszka w innym państwie członkowskim. Wzywamy wszystkie państwa członkowskie, aby dostosowały swoje prawa wyborcze w celu zagwarantowania, by żaden obywatel nie został wykluczony z głosowania.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Facebook nie tworzy praw! Grupa S&D inauguruje ogólnoeuropejską kampanię mającą na celu położenie kresu nadużyciom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem danych online

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas przestać przymykać oczy na naruszenia praw do ochrony danych na mocy FATCA

Komunikat prasowy

Pandemia COVID-19 pokazała codzienną dyskryminację osób z niepełnosprawnością intelektualną