Podziel się:

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego zagłosowała dziś za wzmocnieniem roli Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Europosłowie Grupy S&D podkreślili istotną rolę, jaką agencja odgrywa, pomagając państwom członkowskim chronić granice zewnętrzne UE, ale też zapewnili, że odpowiedzialność agencji wzrośnie wraz z jej rozszerzającymi się uprawnieniami.


Europoseł z Grupy S&D odpowiedzialny za sprawozdanie, Péter Niedermüller, powiedział:

  • Priorytetem dla naszej Grupy jest zapewnienie, że granice zewnętrzne UE działają efektywnie i są stosownie zabezpieczone. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna istnieje po to, aby pomagać państwom członkowskim w osiągnięciu tych właśnie celów. Nowe uprawnienia i kadra pozwolą jej na lepsze wypełnianie swoich funkcji, w tym na szybkie reagowanie na powstające problemy i gwarantowanie lepszej współpracy między poszczególnymi krajami. Te wysiłki powinny skupić się przede wszystkim na pomocy państwom członkowskim w zapobieganiu kolejnym bezsensownym śmierciom w rejonie Morza Śródziemnego.

 

  • Większa władza oznacza większą odpowiedzialność, nalegaliśmy więc, by z nową kadencją agencja była bardziej odpowiedzialna za swoje działania. Cieszymy się również, że pomysł, aby przedstawiciele agencji podróżowali do państw trzecich w celu odsyłania tam ich obywateli, został odrzucony przez Komisję. Był on niebezpieczny i wątpliwy pod względem prawnym, poza tym takie działania wykraczałyby naszym zdaniem znacznie poza kompetencje agencji.

Birgit Sippel, rzeczniczka Grupy S&D do spraw wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, dodała:

- Bezpieczne granice zewnętrzne odgrywają ważną rolę w efektywnym funkcjonowaniu strefy bezpaszportowej Schengen. Granice zewnętrzne nie dotyczą tylko państw, w których leżą, ale wszystkich obywateli UE. To dobrze, że nastąpiło wzmocnienie agencji, która pomaga państwom członkowskim w zarządzaniu zadaniami kontroli granicznej. Wzywamy państwa członkowskie do rezygnacji z trwających obecnie kontroli na granicach wewnętrznych w najwcześniejszym możliwym terminie.


- Jest to ważny krok naprzód, jednak same kontrole graniczne nie rozwiążą problemów z migracją, z którymi zmaga się UE. Skuteczniejsze kontrole graniczne muszą iść w parze z reformą unijnego systemu migracyjnego i azylowego. Obecne przepisy sprawiają, że państwa na granicy Europy, takie jak Grecja i Włochy, muszą radzić sobie same z większością wniosków o azyl, a inne państwa unikają odpowiedzialności humanitarnej w tej kwestii. Pewne rządy krajowe od lat blokują te reformy – usilnie namawiamy je, aby wreszcie przyjęły wnioski przedstawiane przez Parlament Europejski.

Zaangażowani europosłowie

SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy