Opublikowane:
Podziel się:

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego poparła dziś dwa sprawozdania, których celem jest utrudnienie zorganizowanym przestępcom i terrorystom dostępu do nielegalnie pozyskanych funduszy. Wnioski te ułatwią władzom zamrożenie i skonfiskowanie nielegalnie pozyskanych aktywów ponad granicami oraz walkę z praniem pieniędzy. W ubiegłym tygodniu Rada, Komisja i Parlament zawarły porozumienie w sprawie przyjęcia nowych przepisów.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. wzajemnego uznawania nakazów zamrożenia i konfiskaty mienia, eurodeputowany Emilian Pavel powiedział:

 

- Zorganizowana przestępczość jest kwestią ogólnounijną, dlatego też, aby ją rozwiązać, potrzebujemy skutecznej reakcji ze strony całej UE. Ważną tego częścią jest zamrożenie i konfiskata mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej. Pozwala to pozbawić przestępców wpływów uzyskanych z działalności przestępczej, podczas gdy konfiskatę można również przeznaczyć na wypłatę odszkodowań dla ofiar lub wzmocnienie działań organów ścigania. Dzisiejsze głosowanie oznacza, że będziemy dysponować wzajemnie uznawanymi prawami w całej UE, co ułatwi władzom krajowym rozwiązywanie problemów wykraczających poza granice państw.

 

- Dla naszej Grupy kluczowe znaczenie miało zapewnienie, że te nowe narzędzia mogą zostać wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem. Zapewniliśmy przyjęcie ważnych poprawek w celu ochrony praw podstawowych oraz zapewnienia solidnych gwarancji procesowych.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach prawa karnego, eurodeputowana Ana Gomes powiedziała:

 

- Grupa S&D przewodziła walce w Parlamencie Europejskim o przejrzystość, wymianę informacji i walkę z praniem pieniędzy. Skomplikowane planowanie podatkowe i nieprzejrzystość finansowa zbyt często ukrywają działalność nie tylko bogatych osób i przedsiębiorstw, które chcą uniknąć płacenia należnych podatków, ale także grup przestępczych, które chcą ukryć swoje nielegalne zyski. Dzisiejsze głosowanie w sprawie harmonizacji przepisów karnych w zakresie prania pieniędzy ułatwi jednostkom analityki finansowej wymianę informacji o dochodzeniach w sprawach karnych dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, pomagając w rozwiązaniu tej kwestii w skali całej UE.

 

- Tym nowym środkom musi towarzyszyć większa przejrzystość. Musimy wiedzieć, kto tak naprawdę jest właścicielem spółek i trustów. Informacje te muszą być udostępniane nie tylko władzom, ale podawane do wiadomości publicznej, aby dziennikarze i informatorzy mogli ujawnić podejrzane lub nielegalne transakcje.

Tagi:
  • tax
  • Emilian Pavel MEP
  • whistle-blowers

Kontakt dla prasy

ALLAN Tim
Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Von der Leyen musi podjąć szybko działania dotyczące jej zobowiązania do naprawy unijnego systemu azylowego oraz ratowania życia ludzi na Morzu Śródziemnym

Komunikat prasowy

Będziemy popierać panią von der Leyen dopóty, dopóki będzie dotrzymywała obietnic - powiedziała Iratxe García

Komunikat prasowy

Powiedzieliśmy pani von der Leyen, że oczekujemy od Komisji zmiany reguł gry - mówi Iratxe García