Opublikowane:
Podziel się:

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego poparła dziś dwa sprawozdania, których celem jest utrudnienie zorganizowanym przestępcom i terrorystom dostępu do nielegalnie pozyskanych funduszy. Wnioski te ułatwią władzom zamrożenie i skonfiskowanie nielegalnie pozyskanych aktywów ponad granicami oraz walkę z praniem pieniędzy. W ubiegłym tygodniu Rada, Komisja i Parlament zawarły porozumienie w sprawie przyjęcia nowych przepisów.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. wzajemnego uznawania nakazów zamrożenia i konfiskaty mienia, eurodeputowany Emilian Pavel powiedział:

 

- Zorganizowana przestępczość jest kwestią ogólnounijną, dlatego też, aby ją rozwiązać, potrzebujemy skutecznej reakcji ze strony całej UE. Ważną tego częścią jest zamrożenie i konfiskata mienia uzyskanego w wyniku działalności przestępczej. Pozwala to pozbawić przestępców wpływów uzyskanych z działalności przestępczej, podczas gdy konfiskatę można również przeznaczyć na wypłatę odszkodowań dla ofiar lub wzmocnienie działań organów ścigania. Dzisiejsze głosowanie oznacza, że będziemy dysponować wzajemnie uznawanymi prawami w całej UE, co ułatwi władzom krajowym rozwiązywanie problemów wykraczających poza granice państw.

 

- Dla naszej Grupy kluczowe znaczenie miało zapewnienie, że te nowe narzędzia mogą zostać wykorzystane wyłącznie zgodnie z celem. Zapewniliśmy przyjęcie ważnych poprawek w celu ochrony praw podstawowych oraz zapewnienia solidnych gwarancji procesowych.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy w ramach prawa karnego, eurodeputowana Ana Gomes powiedziała:

 

- Grupa S&D przewodziła walce w Parlamencie Europejskim o przejrzystość, wymianę informacji i walkę z praniem pieniędzy. Skomplikowane planowanie podatkowe i nieprzejrzystość finansowa zbyt często ukrywają działalność nie tylko bogatych osób i przedsiębiorstw, które chcą uniknąć płacenia należnych podatków, ale także grup przestępczych, które chcą ukryć swoje nielegalne zyski. Dzisiejsze głosowanie w sprawie harmonizacji przepisów karnych w zakresie prania pieniędzy ułatwi jednostkom analityki finansowej wymianę informacji o dochodzeniach w sprawach karnych dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, pomagając w rozwiązaniu tej kwestii w skali całej UE.

 

- Tym nowym środkom musi towarzyszyć większa przejrzystość. Musimy wiedzieć, kto tak naprawdę jest właścicielem spółek i trustów. Informacje te muszą być udostępniane nie tylko władzom, ale podawane do wiadomości publicznej, aby dziennikarze i informatorzy mogli ujawnić podejrzane lub nielegalne transakcje.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Wiarygodna „czarna lista” UE nie może już dłużej unikać przyjrzenia się unijnym rajom podatkowym

Komunikat prasowy

Iratxe García mówi Charlesowi Michelowi, że nigdy nie zaakceptujemy propozycji budżetu, która pozostawi w tyle ludzi i regiony

Komunikat prasowy

Nie możemy mieć więcej Europy za mniej pieniędzy! Grupa S&D reaguje na propozycję Rady w sprawie WRF