Podziel się:

Parlament Europejski dokonał krytycznej oceny pierwszych 18. miesięcy wdrażania europejskiego planu inwestycyjnego w rezolucji, przyjętej dziś w Strasburgu, przygotowanej przez wiceprzewodniczącego Grupy S&D, Udo Bullmanna wraz z José Manuelem Fernandesem (EPL - Portugalia).

 

Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI), który znajduje się w centrum planu inwestycyjnego o wartości 315 mld euro, okazał się użytecznym narzędziem zwiększania wielkości inwestycji w Europie; występują jednak poważne niedociągnięcia w zakresie jakości i wyboru projektów.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za politykę gospodarczą i społeczną, Udo Bullmann powiedział:

 

- EFSI jest jednym z najważniejszych osiągnięć Socjalistów i Demokratów, mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w UE. EFSI tylko częściowo jednak te oczekiwania. Pomimo dobrych wyników całościowych, Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI) wspiera zbyt wiele projektów inwestycyjnych, które mogłyby zostać zrealizowane bez jego wsparcia. Jest to wyraźnie sprzeczne z celem wykorzystywania EFSI, jakim jest zmobilizowanie dodatkowych inwestycji w Europie, które są powstrzymywane przez nieprawidłowości funkcjonowania rynku i niedobory środków finansowych. Uważamy także, że jego strukturom decyzyjnym brakuje niezbędnej przejrzystości, a jego działania są nadmiernie skoncentrowane na najbardziej rozwiniętych regionach naszej Unii.

- W tym kontekście EFSI musi zostać zaktualizowany i poprawiony. Parlament Europejski rozpoczął już negacje z Radą Europejską w sprawie poszerzenia i przedłużenia funkcjonowania tego funduszu. Razem z moim współsprawozdawcą, José Manuelem Fernandesem (EPL-PT) zapewnię, że nasze zastrzeżenia zostaną uwzględnione w tych negocjacjach. Państwa członkowskie mogą być pewne, że nie dojdzie do podpisania ostatecznego porozumienia, które nie odzwierciedli wniosków w sprawie poprawy EFSI, dla których swoje poparcie wyraziło dziś wiele państw.

 

Rzeczniczka Grupy S&D ds. budżetu UE, Eider Gardiazábal Rubial powiedziała:

 

- Dobrze finansowany europejski fundusz inwestycyjny ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy zwiększyć wzrost gospodarczy naszych gospodarek. Jak już widzieliśmy, EFSI pomogło dokonać tego w UE. Musimy jednak zagwarantować, by był on jak najbardziej efektywny oraz by pomagał regionom, które go najbardziej potrzebują. Musimy teraz zapewnić bardziej solidny plan inwestycyjny, aby ożywić europejską gospodarkę. Pozwoli to na inwestycje publiczne zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim i będzie działało jak katalizator dla dalszych inwestycji i wzrostu gospodarczego.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D rozpoczyna kampanię na rzecz #taxjustice przed powołaniem nowej podkomisji PE ds. podatków

Komunikat prasowy

Bezprecedensowa jedność na dzisiejszej sesji plenarnej; Grupa S&D utoruje drogę do ambitnego, socjalnego budżetu, przyjaznego dla klimatu

Komunikat prasowy

Wspólny list przewodniczących grup w PE do przywódców UE przed posiedzeniem Rady Europejskiej