Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D przyjmuje do wiadomości wyniki wczorajszego głosowania w Turcji, dającego większość rządzącej partii AKP.

Gianni Pittella, przewodniczący Grupy S&D, powiedział:

- Tureccy obywatele zabrali głos i musimy uszanować ich decyzję. Wzywamy jednak prezydenta Erdogana do wykorzystania większości partii AKP w sposób mądry i demokratyczny, z korzyścią dla całego kraju. Wzywamy rząd do położenia kresu podziałom narodowym i powrotu na drogę dialogu z ludnością kurdyjską. Tureccy obywatele zademonstrowali również, że nie chcą dalszej koncentracji władzy, co pokazują wstępne wyniki, zgodnie z którymi większość partii AKP jest mniejsza niż w wyborach z 2011 roku.

- Przyjmujemy z wielkim zadowoleniem wynik uzyskany przez nasze siostrzane partie, HDP i CHP, pomimo wszelkiego rodzaju zastraszania, a nawet śmiertelnych ataków na nie i pomimo presji na media. Wzywamy teraz prezydenta Erdogana do współpracy z CHP i HDP i wszystkimi innymi postępowymi i odpowiedzialnymi siłami na rzecz pokoju, stabilności, praworządności i pojednania wewnątrz kraju oraz przypominamy mu, że nacjonalizm jest całkowicie niezgodny z europejskimi wartościami.

Kati Piri, eurodeputowana S&D i sprawozdawczyni ds. Turcji, powiedziała:

- Pomimo silnie spolaryzowanego okresu wyborczego oraz trudności niektórych partii w prowadzeniu kampanii, tureccy wyborcy w dużej liczbie skorzystali ze swojego demokratycznego prawa.

- Duża część tureckiego elektoratu opowiedziała się za stabilnością i bezpieczeństwem. Aby tak się stało, ważne jest wznowienie dialogu z kurdyjską mniejszością oraz położenie kresu przemocy w tym kraju.

- Opowiadamy się za intensyfikacją dialogu z Ankarą, w szczególności w dziedzinie praw podstawowych, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Przypominamy jednak nowemu rządowi, iż w całej Turcji muszą zostać zagwarantowane i wzmocnione prawa człowieka, wolność prasy i prawa mniejszości, w celu osiągnięcia postępu w rozmowach akcesyjnych z UE, ponieważ jest to proces oparty na zasługach.

Zaangażowani europosłowie

PIRI Kati

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Holandia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem decyzję w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną

Komunikat prasowy

Grupa S&D: UE nie może pozostawić Bałkanów Zachodnich samych w walce z koronawirusem

Komunikat prasowy

Grupa S&D potępia decyzję Rosji o zakazie działalności Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji na jej terytorium