Podziel się:

Eurodeputowani S&D przyjęli dziś z zadowoleniem nowe wnioski Komisji Europejskiej dotyczące zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT w następstwie ujawnienia afery Paradise Papers oraz wezwali rządy UE do podjęcia w tej kwestii natychmiastowych działań.  

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann i rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, Pervenche Berès, powiedzieli: 

 - Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim w pełni popierają Komisję Europejską w jej wysiłkach na rzecz zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT. Wspólny podatek od wartości dodanej stanowi znaczną część dochodów, nie tylko dla rządów UE, ale także dla budżetu UE. Na podatku VAT opiera się jedno ze źródeł własnych budżetu UE. 

- Co roku państwa członkowskie tracą wpływy podatkowe w wysokości ponad 151 miliardów euro z tytułu oszustw związanych z podatkiem VAT, w tym 50 miliardów euro w wyniku tzw. „oszustw karuzelowych” w ramach operacji transgranicznych. W tych trudnych czasach dla finansów publicznych Europa nie może przymykać oczu na tak rażące przypadki oszustw. 

- Unijny system VAT, który miał być przejściowy, został stworzony w 1993 roku. Jest on obecnie nieaktualny, zbyt skomplikowany i w dużej mierze źle dostosowany do bieżących przepływów operacji transgranicznych i cyfrowych. 

- Przecieki dotyczące afery Paradise Papers pokazują, w jak łatwy sposób ludzie bogaci i duże przedsiębiorstwa mogą unikać płacenia odpowiednich stawek podatku VAT dzięki wyrafinowanym planom podatkowym obejmującym spółki fasadowe. Dlatego też kwestią kluczową jest ścisła współpraca organów podatkowych z organami ścigania w celu zidentyfikowania oszustów. 

 - Po tym nowym wniosku powinny zostać przedstawione kolejne dwa, w sprawie podatku VAT dla MŚP i stawek VAT, w stosunku do których nasza Grupa ma wysokie oczekiwania. 

- Przyjęty powinien zostać nowoczesny i odporny na oszustwa docelowy system podatku VAT. Dlatego też Rada powinna pilnie zgodzić się w kwestii aktów prawnych, blokowanych obecnie przez państwa członkowskie, dotyczących dokumentacji VAT w zakresie e-książek i handlu elektronicznego.

- UE musi podjąć w tej kwestii szybkie działania; to kwestia uczciwości i sprawiedliwości społecznej.

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Hélin-villes Solange
Head of Unit

HÉLIN-VILLES Solange

Francja

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Budżet UE na rok 2022 będzie miał silne, postępowe jądro, koncentrujące się na kwestiach społecznych i ekologicznych

Komunikat prasowy

Zielone światło dla wykorzystania zasobów własnych do szybkiej odbudowy społecznej i gospodarczej w Europie

Komunikat prasowy

Grupa S&D odnosi sukcesy w zakresie efektywnej minimalnej stawki podatkowej, która przyniesie przełom w dziedzinie sprawiedliwości podatkowej